Tid

Socialchefsdagarna håller öppet onsdag 3 oktober kl. 8.30 (programmet startar 9.30) till fredag 5 oktober ca 12.00. Detaljerade tider publiceras när programmet är klart, i månadsskiftet april/maj.