Praktisk info

Konferenslokal Elmia, Jönköping

Tid för utställningen onsdag 3 oktober kl. 8:00 till fredag 5 oktober kl. 11:00 (klockslagen kan komma att justeras).

Iordningställande av monter sker tisdag 2 oktober kl. 11:00–22:00 och onsdag 3 oktober från kl. 6:00.

Monterplatsernas yta varierar från 5–6 kvm till 12 kvm.

Grundutrustning för en utställarplats är wifi, konferensbord och en stol.

Övrig utrustning/möbler beställs direkt från Elmia. Beställningslista och mer information kommer i samband med bokningsbekräftelse (senast 9 mars).

Plan över lokalen laddar du ner här: Lobby nord övre och Mässgatan.

Bokning sker under perioden 30 januari till 6 mars, och genom att ­använda bokningsformuläret. Anmälningar kan endast tas emot via mail till staffan.nyqvist@grkom.se.

Sista bokningsdag är 6 mars 2018. Efterfrågan på monterplatser är mycket stor. Störst chans att få önskad plats är att göra en tidig bokning.

Kostnad för monterplats 5–6 kvm 16 000 kr. 8–9 kvm 24 000 kr. 12 kvm 32 000 kr. Ytterligare yta debiteras extra. Samma kvadratmeterpris tillämpas oavsett placering i utställnings­området. I angiven kostnad ingår grundutrustning (se ovan) samt dagsförtäring för en person. För övrig personal (max 4 personer extra per monterplats) debiteras lunch/fika enligt självkostnadspris. Monterhyran faktureras under våren. Extrabeställningar faktureras efter eventet. Betalningsvillkor 30 dagar netto, moms 25 procent tillkommer.

Bokningsbekräftelse Platsval sker i turordning (dvs. utifrån anmälningsordning). Boknings­bekräftelse lämnas löpande, dock senast 9 mars. I samband med bekräftelsen kommer även information om beställning av utrustning från Elmia, godsadress och övrig praktisk information.

Logi och resa bokar du själv. Mer information om vilka hotell som är förbokade hittar du här i månadsskiftet april/maj, när deltagaranmälan öppnar.

Annonsbokning i programmet Boka annonsplats genom att maila till kerstin@immix.se senast 16 mars. Format och priser finns här.

Mer Information Staffan Nyqvist, GR, Box 5073, 402 22 Göteborg.
031-335 53 10, staffan.nyqvist@grkom.se