Förbokade hotell

Boende bokar du själv. Ange bokningskod för de hotell där vi har reserverat rum. Om du bokar boende på annat ställe behövs ingen bokningskod.

En lista med kontaktuppgifter till förbokade hotell publiceras när deltagaranmälan öppnar i månadsskiftet april/maj.