Filmklipp 2016

Här kan du se korta klipp från Socialchefsdagarna 2016, mestadels intervjuer. Fler klipp finns på Socialchefsdagarnas kanal på Youtube.


SARA MOHAMMAD

Barnets bästa ska sättas i centrum oavsett vad föräldrarna har för kultur eller religion, säger Sara Mohammad, grundare av Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime). Hon kom till Socialchefsdagarna 2016 för att prata om hederskulturen som är ett hot även mot flickor och pojkar som växer upp i Sverige.

– Jag bildade Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela 2001. Kort därefter träffade jag Fadime Sahindal, och hon lovade mig att komma och hålla tal. Men hon hann inte det. Jag fick gå på hennes begravning istället. Det var en självklarhet att lägga till hennes namn i organisationens namn, berättar Sara Mohammad.

Hon uppmanar alla socialchefer att inte relativisera våld och brott som begås mot invandrarbarn, att inte vara rädda att bli kallade för rasister eller islamofober.

– Det här handlar om mänskliga rättigheter för ALLA barn.

Här kan du läsa Sara Mohammads tal på Socialchefsdagarna 2016. Klippet nedan är en intervju gjord av Socialchefsdagarnas Göran Johansson.


ANNIKA HEDBERG ROTH

Annika Hedberg Roth är ordförande i det sociala utskottet i Norberg, en liten kommun med knappt 6 000 invånare. Hon uppskattar de olika perspektiven på Socialchefsdagarna. ”Även om vi är en liten kommun kan vi spegla oss i det som kommit fram här”. De är fyra personer från Norbergs kommun som besöker Socialchefsdagarna – både politiker och tjänstemän, något som Annika säger är bra: ”Vi har kunnat lyssna på föreläsningar utifrån båda synvinklarna, sedan diskutera och samla våra intryck tillsammans.”


DAG WALLSTRÖMER

Dag Wallströmer, socialchef i Vingåker, är på Socialchefsdagarna för tionde gången, ”en nödvändig höjdpunkt under året”. Det finns mycket att ta med sig hem, inte minst från seminarierna, säger han men tycker också att en del kan kännas mer som tradition än innovation.

 


SOCIALSTYRELSENS GENERALDIREKTÖR OLIVIA WIGZELL

Olivia Wigzell berömmer socialtjänsten för sitt agerande under flyktingkrisens akuta läge: snabb omställning, uthållighet, samarbete och förändringskraft. Hon berättar också kort om vad Socialstyrelsen kommer att inrikta sig på under den närmaste tiden, bland annat systematiserad uppföljning.


Civilminister Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi kom till Socialchefsdagarna 2016 för att prata om tillitsreformen. Efter sitt tal tackade han publiken för den fantastiska insatsen med flyktingmottagandet från hösten 2015 och framåt, vilket du kan se ett kort klipp på här.

Vad Ardalan Shekarabi berättade om tillitsreformen och Tillitsdelegationen kan du läsa om här.

Reformerna på 1980- och 1990-talen som kallas new public management har fått en del, som Ardalan Shekarabi formulerade det, ”perversa effekter med för stort fokus på kontroll, rapportering och detaljstyrning”.

Tillitsreformen går kortfattat ut på att staten måste våga lita på medarbetarna i den offentliga sektorn mer, för att minska den administrativa bördan och ta tillvara kompetens och engagemang hos professionen. ”Vår utgångspunkt är att låta proffsen vara proffs”, sa civilministern.


SOCIALCHEFSDAGARNAS MODERATOR ÅKE STRANDBERG

Är det skillnad på att leda ett litet möte med ledningsgruppen och ett stort möte som Socialchefsdagarnas 800-hövdade publik? Ja, säger konferensens moderator Åke Strandberg, som till vardags arbetar i Sundbyberg: I ett litet möte är det på sätt och vis mer fokus på den egna personen.


MALIN RUTSTRÖM

Vård- och omsorgschefen med livsgärningen att förbättra tillvaron för de äldre i kommunen. Malin Rutström från Nordanstigs kommun har med dessa ord blivit nominerad till priset Årets Karriär som delas ut på Framtidsgalan i november. Hon är på Socialchefsdagarna för tredje året i rad, en mötesplats som hon återvänder till för att det ger så mycket energi att fortsätta jobba.

Priset Årets Karriär, som delas ut av Framtidsverket och SKL, går till ”en person som genom ett utmärkt arbete gjort karriär i sin organisation. Pristagaren har med sitt driv och engagemang bidragit till verksamhetens utveckling, skapat karriärmöjligheter och stor personlig utveckling.” För att bli nominerad måste personen jobba i offentlig sektor, vara yngre än 40 år och ha akademisk examen.


BEATRICE HOPSTADIUS, SOCIALSTYRELSEN

Det finns stort behov av att stödja nyanställda socialsekretare, främst inom den sociala barn- och ungdomsvården. Beatrice Hopstadius från Socialstyrelsen berättar om kunskapsguiden.se där det ligger grundmaterial för introduktionsutbildning som idag används av tio län. Under 2017 kommer ett liknande introduktionspaket för äldre- och funktionshinderområdet.


KJERSTIN BERGMAN, SKL

Kjerstin Bergman, som jobbar med social barn- och ungdomsvård på SKL, träffade nyligen FSS styrelse för att prata om vilka kompetensfrågor som FSS och SKL tillsammans skulle kunna driva, till exempel introduktion för nyanställda socialsekreterare. Här berättar hon om att det finns förslag på vad en sådan introduktion skulle kunna innehålla.


NATIONELLA SAMORDNAREN CECILIA GREFVE

Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, är ett välkänt ansikte för FSS medlemmar och många andra inom socialtjänstens verksamheter. På Socialchefsdagarna 2016 i Karlstad summerade hon de drygt 50 kommunbesök hon har gjort, om att samarbeten över kommungränserna skulle förenkla för små kommuner och varför hennes uppdrag förlängts 2017 ut.


INVIGNING

Dansgrupp från Dansstudion i Karlstad. Därefter välkomsthälsningar av Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande i Karlstad och Kalle Gudmundsson, FSS ordförande.


LARS-GÖRAN JANSSON

Lars-Göran Jansson, tidigare sekreterare i FSS och även tidigare ordförande i det europeiska socialchefsnätverket ESN, berättar om Socialchefsdagarnas historia och hur det kommer sig att Australien och Israel vill vara med i en socialchefsförening som är baserad i Europa.