Deltagarintervjuer 2016

Bertil Hagelin, Forshaga

bertilhagelin_img_0404_500

Bertil Hagelin, ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, Forshaga kommun, är för andra gången på Socialchefsdagarna.

Vad är dina förväntningar inför dagarna?
– Jag ser fram emot en hel del nyheter. Jag har valt seminarier utifrån vad jag är intresserad av, och hoppas på att få nya idéer för verksamheten. Eftersom jag är politiker kan jag initiera förändringar. Vår verksamhetschef är också här, så vi täcker fler områden och kan komplettera varandra.


Harriet Hultin, Sundsvall

harriethultin_img_0452_500

Harriet Hultin är enhetschef på Socialförvaltningen i Sundsvalls kommun. Hon är på Socialchefsdagarna för första gången.

Vad har varit allra bäst hittills?
– Det är väldigt proffsiga föreläsningar, och det är spännande att få förhandsinformation. Jag var nyss på ett seminarium om vinster i välfärden och kände: wow! Jag är full av beundran för arrangörerna, allt är väldigt proffsigt arrangerat med maten och logistiken.
– Sen är det givande att träffa kollegor från hela Sverige. Vad mycket duktigt folk det finns! Jag är jättenöjd. Det är jättebra dagar.


Carola Albertsson, Aneby

carolaalbertsson_img_0458_500

Carola Albertsson, som är på Socialchefsdagarna för första gången, är enhetschef i Aneby kommun, Socialförvaltningen.

– Hela upplägget är jättebra! Allt från matserveringen till den gemensamma förmiddagen och den uppdelade eftermiddagen. Det blir en bra helhet.
Vad har varit bäst hittills?
– När det gäller innehållet var Lars Trägårdh och civilministern väldigt intressanta att lyssna till.


Robert Brandt, Östersund

robertbrandt_img_0468_500

Robert Brandt, biträdande förvaltningschef på Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun, som ska arrangera Socialchefsdagarna 2017. Är på konferensen för andra gången.

Vad har varit allra bäst hittills? Någon aha-upplevelse?
– Det som har varit allra bäst var Ardalan Shekarabis dragning. Det var ingen aha-upplevelse utan snarare YES, med tillitsreformen. Danmark har ju kört den ett tag, och det var ett glädjande besked att Sverige också har det på gång.
– Sedan var Dr Rachel Perkins seminarium om sysselsättning och psykisk ohälsa intressant. Hon är en duktig talare som talar med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
– Det var fantastisk mat igår kväll. Jag är oerhört imponerad att den är så pass bra med tanke på det stora deltagarantalet.


Lars Lodin, Gävle

larslodin_img_0470_500

Lars Lodin, enhetschef socialtjänsten i Gävle kommun, är på Socialchefsdagarna för andra gången.

Är det något som du tar med dig hem till din verksamhet?
– Det allra viktigaste med sådana här konferenser är att få träffa andra och prata. Det har varit bra föreläsningar, även om jag har haft lite otur och hamnat på sådant jag har hört förut. Men det är samtidigt bra, eftersom innehållet är så pass intressant och viktigt.
– Trägårdh var särskilt bra! Och kul med ministern, att han kunde komma. Det är bra att få med personer som är i ropet. Socialstyrelsen är här till exempel. Det har man lyckats bra med, att få hit intressanta aktörer. Det känns att det är en viktig konferens att vara med på.
– Sen har det varit väldigt bra mat, överraskande bra för att vara så många gäster på plats.


Fredrik Hansson, Luleå

fredrikhansson_img_0477_500

Fredrik Hansson, vice ordförande för Socialnämnden, Luleå kommun. För första gången på Socialchefsdagarna.

Vad har varit bäst efter två av de tre dagarna?
– Ardalans pass, det var väldigt givande. Vi har pratat mycket om tillitsreformen och om att få in den i hemtjänsten. Det är en stor förändring, och det var intressant att höra hur man vill ha det från regeringens håll. Vi behöver skapa tillit, men den är inte alltid så lätt att bygga upp. Det är mycket som måste klaffa.
– Sedan har seminarierna över lag varit väldigt bra tycker jag.


Snorri Aðalsteinsson, Island

Snorri Aðalsteinsson, från den isländska socialchefsföreningen som var särskilt inbjuden till Socialchefsdagarna, höll ett tacktal efter middagen på torsdagen. Han berättade att det betyder mycket för islänningarna att ha kontakt med sina nordiska grannar. Han berättade också att det här var den största församlingen som han hittills hade hållit ett tal inför.

– Jag tackar FSS-styrelsen för inbjudan till Socialchefsdagarna i Karlstad. Det var mycket intressant att lyssna på föredrag och dissussioner och att delta i den sociala samvaron.

snorri_monica_500

Snorri Aðalsteinsson överlämnade två gåvor till FSS, den ena en ängel i glas, den andra en lavasten med ett värmeljus. Monica Persson, ledamot i FSS och socialdirektör i Karlstad, tar emot gåvorna.


Veronica Olmenius, Kramfors

veronicaolmenius_img_0397_500

Veronica Olmenius, verksamhetschef på bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen i Kramfors kommun, är för första gången på Socialchefsdagarna.

Vilka är dina förväntningar?
– Jag har jobbat sju veckor på Kramfors kommun, och mina förväntningar är att få både bredd och djup. Eftersom jag är ny på jobbet är det här ett sätt att få en pusselbit av vad som är nytt och intressant idag. Sedan ser jag fram emot nätverkandet; att få träffa nya människor.

Uppföljande frågor efter sista dagen:

Vad var det allra bästa på Socialchefsdagarna 2016?
– Spännvidden! Från vad som sker i riksdagen till vad som är till praktisk nytta för dem vi är till för.

Var det något som berörde dig extra mycket?
– Musse Hosseinis och Sara Mohammads vittnesmål om ensamkommande och hederskulturer lämnar ingen oberörd.
– Jag var också berörd av Lars Trägårdhs föreläsning om konkurrerande solidaritetsideal och rättighetslogiker och Jan Gunnarssons föreläsning om den välkomnande organisationen. Båda handlar om olika förutsättningar och förhållningssätt som påverkar oss i teori och praktik men också om vardagen. Det sluter på ett sätt en cirkel till ensamkommande och hederskulturer – vi kan göra skillnad, var och en av oss, genom att inte blunda för den verklighet vi lever i.

Vad tar du med dig hem till din egen verksamhet?
– Oj, många saker. Allt från information och teori till praktik, men framför allt styrkan i att hela ledningsgruppen var på plats och gemensamt kan arbeta vidare med de aktuella frågorna.

Uppfyllde Socialchefsdagarna dina förväntningar?
– Absolut! Spännvidden imponerade men det var också givande med de kulturella inslagen. En tonsatt portalparagraf blir svårslagen i kommande arrangemang.


Eva Blomkvist, Ragunda

evablomkvist_img_0402_500

Eva Blomkvist, integrationschef på Stöd- och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun. På Socialchefsdagarna för första gången.

Vad förväntar du dig av konferensen?
– Jag ser fram emot intressanta föreläsningar och att få träffa och samtala med människor från hela Sverige. Redan igår kväll, på Kvällen före, fick jag kontakt med andra deltagare som jag pratade länge med. Annat jag förväntar mig är erfarenheter, tips och idéer. Jag hoppas på att komma hem med något som kan utveckla den egna verksamheten.

Uppföljande frågor efter sista dagen:

Vad var det allra bästa på Socialchefsdagarna 2016?
– Det bästa med dagarna var helheten. Att få möta så många människor, utbyta erfarenheter och att få så mycket kunskap. Att starta dagen med en stunds kultur var härligt, och maten var fantastisk.

Vad berörde dig extra mycket?
– Det som berörde mig extra mycket var nog seminariet med Lars Hansson från Tullverket – vilket arbete de utför! Jag tyckte också att fredagens samtal om asyl- och flyktingmottagandet med representanter från SKL var mycket givande. Och barnkören kan inte ha lämnat ett öga torrt.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?
– Tips och idéer från övriga deltagare som jag samtalade med. Jag bär också med mig de kunskaper som jag fick från olika föreläsare.

Uppfylldes dina förväntningar?
Dagarna uppfyllde med råge mina förväntningar. Tack Karlstad för fint värdskap!


Johan Hillman, Uppsala

johanhillman_img_0409_500

Johan Hillman, avdelningschef på Socialförvaltningen, Uppsala kommun. Är för fjärde gången gången på Socialchefsdagarna och valdes på FSS årsmöte in som ledamot i riksstyrelsen.

Vilka är dina förväntningar inför dagarna?
Det ska bli spännande dagar. Jag ser fram emot att träffa kollegor och lyssna på ministern som ska prata imorgon torsdag. Jag är nyfiken på vad han säger, och särskilt om den nya socialtjänstlagen.

Uppföljande frågor efter sista dagen:

Vad var det bästa på Socialchefsdagarna 2016?
– Att få träffa alla kollegor runt om i landet. Sedan tycker jag att civilministerns korta anförande var bra.

Vad berörde dig extra mycket?
– Cecilia Grefves rön efter första reserundan hos kommunerna.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?
Tillitspropositionen och hur vi skulle kunna jobba med dessa frågor i vardagsarbetet i Uppsala.


Karin Klingvall Thilén, Enköping

karinklingvall_thilen_img_0411_500

Karin Klingvall Thilén, enhetschef på Socialförvaltningen i Enköpings kommun, förstagångsbesökare på Socialchefsdagarna.

Vilka förväntningar har du?
Det är de första socialchefsdagarna jag är på, så det känns jättespännande. Jag ser fram emot intressanta föreläsningar och hoppas att det blir givande dagar!

Uppföljande frågor efter sista dagen:

Vad var det allra bästa på Socialchefsdagarna 2016?
– De programpunkter som gav mig mest var SKL om vad asyl- och flyktingmottagandet innebär för kommuner och landsting, seminariet ”Kunskapsstöd för socialtjänsten – ett utvärderingsprojekt om familjehemsplacerade barn” och Sara Mohammad om hederskultur. Inledningen med sång, musik och dans på onsdagen och fredagen var också jättebra. Det var även bra mat och mycket bra lokal för ändamålet.

Vad berörde dig extra mycket?
Sara Mohammads föreläsning om hederskultur var en mycket bra och viktig föreläsning. Men jag tycker hon fick för kort tid och låg fel i schemat. Jag hade önskat att det låg på onsdagen eller torsdagen eftersom många hade hunnit åka hem på fredagen och tyvärr missade den.

Vad tar du med dig hem härifrån?
Inspiration, nya sökvägar för kunskapsinhämtning och forskningsrapporter.


Marianne Olsson, Lidköping

marianneolsson_img_0495_500

Marianne Olsson, socialchef i Lidköpings kommun. Är nog på sina allra sista socialchefsdagar.

Vad var det allra bästa på årets konferens?
– Innehållet både på de gemensamma föreläsningarna och de seminarier jag valt att gå på tillsammans med en väldigt funktionell konferensanläggning.

Vad berörde dig extra mycket?
– Sara Mohammad för hennes brinnande engagemang mot hedersvåld.

Vad tar du med dig hem till verksamheten?
Jag lyssnade på två olika seminarier där Trelleborgs kommun medverkade. Jag tar med deras engagemang och inställning till sitt arbete med digital handläggning av försörjningsstöd och ”arbete först”. De har visat att tillit och höga förväntningar både på sig själv och på de sökande som de arbetar med ger resultat.