Seminarier 2016

Här hittar du bilder, text och föreläsarnas egna presentationer från eftermiddagsseminarierna. Klicka dig vidare från respektive länk nedan. Dokumentation från förmiddagarnas storföreläsningar hittar du här. Letar du efter något som du inte kan hitta? Hör av dig till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också maila om du har någon annan synpunkt.

Bildanvändning

De flesta bilder är fotograferade av Mark Harris, Frozentime. Är du intresserad av att använda någon av bilderna?

  • Du får ladda ner härifrån och använda fritt i internt, icke kommersiellt material. Fotografens namn ska alltid anges: ”© frozentime.se”.
  • Men om du vill använda en bild i kommersiell marknadsföring, eller skicka en bild till media för publicering i tidning eller webb, vill vi att du kontaktar oss för att få en högupplöst bild och publiceringsrätt. Fotografens namn ska alltid anges: ”© frozentime.se”. Läs mer om bildanvändning här.

Seminarieblock 1

1. Det bräckliga systemet runt EU-migranter

Finn Kronsporre, foto: frozentime.se

Finn Kronsporre, socialrättsjurist JP Infonet (foto: frozentime)

Anteckningar från seminariet saknas tyvärr pga att dokumentatören fått förhinder i sent skede. Har du själv anteckningar att dela med dig av? I så fall blir vi jätteglada om du mailar till info@socialchefsdagarna.se! Texten redigeras och publiceras sedan här på webben.
BILDSPEL (I POWERPOINT)


2. Recovering a Life with Mental Health Problems: The Importance of Work

Sem02_RachelPerkins_150

Dr Rachel E. Perkins, klinisk psykolog från Storbritannien (foto: privat)
ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


3. KUNSKAPSSTÖD FÖR SOCIALTJÄNSTEN – ETT UTVÄRDERINGSPROJEKT OM FAMILJEHEMSPLACERADE BARN

Pernilla Östlund, foto Frozentime

Pernilla Östlund och Knut Sundell, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (foto: frozentime)
ANTECKNINGAR från seminariet
PRESENTATION (PDF)


4. VÄGEN UT TILL ARBETE OCH EGEN FÖRSÖRJNING FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGUNGDOMAR

sem04_ikirbe_d8b_9613_150_fotofrozentime

Ingrid Kirbe, bitr. enhetschef Stockholms stad

sem04_uhallgren_d8b_9618_150_fotofrozentime

Ulrika Hällgren, samordnare Stockholms stad

sem04_emelin_d8b_9615_150_fotofrozentime

Elisabeth Melin, handläggare SKL
(foto: frozentime)
ANTECKNINGAR från seminariet
SKL:S PRESENTATION (PDF)
STOCKHOLMS STADS PRESENTATION (PDF)


5. KONST OCH KULTUR FÖR HÄLSANS SKULL: ATT BLI SEDD OCH MÖTAS GENOM KONST OCH KREATIVA PROCESSER

linafridblom_foto_frozentime_d8b_9706_500

Lina Fridblom, musikterapeut, Berga vård- och omsorgsboende (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


6. BOSTADEN – VIKTIG PUSSELBIT FÖR LYCKAD INTEGRATION

dangaversjo01_foto_frozentime_d8b_9631_150     annaheide01_foto_frozentime_d8b_9623_150

Dan Gaversjö och Anna Heide, integrationsexperter SABO (foto: frozentime) och Susanna Wahlberg, chef boende och juridik
ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


Seminarieblock 2

7. FRAMTIDENS KOMMUNER. EXEMPEL PÅ DIGITAL ÖVERGÅNG SOM FUNGERAR I PRAKTIKEN

Eleonore Schlyter     Lars-Gunnar Almén

Eleonore Schlyter, handläggare försörjningsstöd Trelleborg och Lars-Gunnar Almén, verksamhetsutvecklare Ödeshög (foto: frozentime) samt Carola Winberg, Tieto och Jahn Sundin, Tieto.
ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


8. SÅ FIXAR DU INNOVATION PÅ DIN ARBETSPLATS – GRATIS

leifdenti_foto_frozentime_d8b_9734_500

Leif Denti, forskare i innovationspsykologi vid Göteborgs universitet (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


9. JOBB PÅ HEMMAPLAN FÖR RUMÄNIENS FATTIGA ROMER

aaronisrealson_6971-1_foto_karloskarbjurenstedt_500

Aaron Israelson, tidigare chefredaktör Faktum (foto: Karl-Oskar Bjurenstedt)

ANTECKNINGAR från seminariet.


10. HUR KAN IVO BEDRIVA TILLSYN INOM OMSORGEN UTAN ATT HÄMMA INNOVATION OCH TEKNISK UTVECKLING?

gunillahb_ivo_foto_frozentime_d8b_9712_500

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör IVO (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


11. REGERINGENS SAMORDNARE FÖR DEN SOCIALA BARN- OCH UNGDOMSVÅRDEN SUMMERAR DRYGT 50 KOMMUNBESÖK

Cecilia Grefve, foto: frozentime.se

Cecilia Grefve, nationell samordnare (foto: frozentime).

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


12. TULLVERKETS BROTTSBEKÄMPNING MOT INFÖRSEL AV NYA OCH GAMLA MISSBRUKSSUBSTANSER

larshansson01_foto_frozentime_d8b_9715_500

Lars Hansson, nationell tullspecialist på narkotika, dopning och övriga preparat (foto: frozentime).

ANTECKNINGAR från seminariet.


13. TID FÖR UTVECKLINGSARBETE OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖRUTSÄTTER ATT DU HAR KOLL!

Joanna Hägg     Oskar Lannerhjelm

Joanna Hägg och Oskar Lannerhjelm, PwC (foto: frozentime).

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


14. STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA, PANELSAMTAL OM UTVECKLINGEN AV EN KOMPETENT OCH STABIL BARN- OCH UNGDOMSVÅRD

Pernilla Alsterlind     Petter Backlund

Pernilla Alsterlind och Petter Backlund, Räddningstjänsten Storgöteborg (foto: frozentime).

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


15. MISSAR MAN MÅLEN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN? EN ANALYS AV RESULTAT SOM ÄR SÄRSKILT VIKTIGA FÖR PERSONER SOM MÖTER DEN VÅRDEN

Maria Branting

Maria Branting, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (foto: frozentime).

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


16. INNOVATION OCH VÄLFÄRDSTEKNIK I ÄLDREOMSORGEN. VAD HÄNDER NÄR SAMMA GAMLA ÄLDREOMSORG BÖRJAR GES MED STÖD AV VÄLFÄRDSTEKNIK?

Eva Sahlén, förvaltningschef Västerås stad

Eva Sahlén, förvaltningschef för Sociala nämndernas förvaltning i Västerås stad (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


17. FN:S FUNKTIONSHINDERSKONVENTION, NORDISKT VÄLFÄRDSSAMHÄLLE OCH SVENSK FUNKTIONSHINDERSPOLITIK – HUR PÅVERKAR DET MIG SOM SOCIALCHEF?

Maria Creutz     Lars Rottem Krangnes

Maria Creutz och Lars Rottem Krangnes, Nordens Välfärdscenter (foto: frozentime)

Anteckningar från seminariet saknas tyvärr pga att dokumentatören fått förhinder i sent skede. Har du själv anteckningar att dela med dig av? I så fall blir vi jätteglada om du mailar till info@socialchefsdagarna.se! Texten redigeras och publiceras sedan här på webben.
PRESENTATION (PDF)


18. REGLERA VINSTER I VÄLFÄRDEN?

Johan Höök

Johan Höök, huvudsekreterare Välfärdsutredningen (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


19. SEMINARIET INSTÄLLT


20. ÖVERSYN AV LSS

DesireePethrus_150_fotoKristdemokraterna

Désirée Pethrus, regeringens särskilda utredare (foto: Kristdemokraterna)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


21. EN BERÄTTELSE OM JOBB OCH ETT ANNAT SÄTT ATT JOBBA

olajohnsson_foto_frozentime_d8b_0312_150     cecilialejon_foto_frozentime_d8b_0307_150

Ola Johnsson, arbetsmarknadschef och Cecilia Lejon, förvaltningschef, Trelleborgs kommun (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


22. UNGA SOM RISKERAR ATT HAMNA I SÅRBARA SITUATIONER – VAD KAN VI GÖRA?

lidijaks01_foto_frozentime_d8b_0304_500

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet.
PRESENTATION (PDF)


23. BRUKARINFLYTANDE PÅ RIKTIGT – EXEMPLET SOLLENTUNA

niklasristarp_foto_frozentime_d8b_0314_500

conniedemarco_foto_frozentime_d8b_0322_500

Niklas Ristarp, föreningen Musketörerna i Sollentuna och Connie don Marco, inflytanderådets brukarmedverkan i Sollentuna (foto: frozentime)

Anteckningar från seminariet saknas tyvärr pga att dokumentatören fått förhinder i sent skede. Har du själv anteckningar att dela med dig av? I så fall blir vi jätteglada om du mailar till info@socialchefsdagarna.se! Texten redigeras och publiceras sedan här på webben.
PRESENTATION (PDF)


24. SVENSK BOSTADSPOLITIK: ÅTERVÄNDSGRÄND ELLER NYA MÖJLIGHETER?

janjornmark01_foto_frozentime_d8b_0325_500

Jan Jörnmark, författare, docent vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (foto: frozentime)

ANTECKNINGAR från seminariet
PRESENTATION saknas