Seminarier 2018

I listan nedanför hittar du konferensdokumentation från eftermiddagsseminarierna i form av texter och/eller föreläsarnas egna presentationer (i de fall vi fått ta del av dem).

För dig som hellre laddar hem en pdf för att skriva ut och läsa på papper finns också samlade anteckningar från storföreläsningar och seminarier.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se i så fall. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Bildanvändning

Läs mer om bildanvändning här.


seminarieblock 1

1. Juridiska förändringar som påverkar socialtjänstens ekonomi 2018–2019

Cecilia Grefve och Finn Kronsporre, JP Infonet.

PRESENTATION


2. Chefsduellen – dilemman i social verksamhet

Retorikproffset Elaine Eksvärd ledde duellerna, och åskådarna var domare.

Medverkar gör bland andra:
Lotta Ekstedt, moderator och chefredaktör för Chefen i Fokus
Elaine Eksvärd, retorikexpert och tävlingsledare
Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.

ANTECKNINGAR


3. DIALOGEN

Stefan Österström, biträdande socialdirektör Jönköpings kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


4. Kommunutredningen

Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


5. Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Mia Nordlund, Marie Linder, Arpad Andersson och Sara Thil, från FoU i Jönköpings län.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


6. Samverkan vid utskrivning från sjukhus

Maj Rom, handläggare, Greger Bengtsson, handläggare och Emma Spak, samordnare för nära vård, alla från Sveriges Kommuner och landsting.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


7. Agenda för integration: Från mottagandet av asylsökande till efter avslag eller bosättning och etablering

Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Karin Perols, utredare avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Ove Ledin, handläggare avdelningen för vård och omsorg
Alla från Sveriges Kommuner och Landsting.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


SEMINARIEBLOCK 2

8. Kan den digitala medarbetaren möjliggöra en lyckad integration?

Ola Johnsson och Cecilia Lejon, rådgivare PwC

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


9. Inställt


10. Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson, tekn. dr, docent, Chalmers Tekniska Högskola (foto: Ulrika Ernström)

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


11. Skola, vård, omsorg – och den psykiska ohälsan

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken

Maria Mindhammar, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


13. Människohandel för sexuella ändamål i Sverige – en lägesrapport

Simon Häggström, kriminalinspektör vid Nationella operativa avdelningens (NOA) människohandelsgrupp, Polismyndigheten.

ANTECKNINGAR


14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet

Ingmar Skoog, professor, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

ANTECKNINGAR


seminarieblock 3

15. Nätdroger och nätdroghandel

Niklas Lindroth, narkotikasamordnare, Polisen Alingsås.

ANTECKNINGAR


16. Brister i övergångarna mellan vård och omsorg

Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm
Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, reflekterar över Mats Tyrstrups tankar och förslag
Moderator: Anders Kandelin, IVO.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF)


17. På spaning efter ett socialt hållbart samhälle

Sandra Goll-Rasmussen Nielsen, processledare Göteborgsregionen, Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, Stenungsunds kommun och Camilla Blomqvist, socialchef, Stenungsunds kommun.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION (PDF) del 1
PRESENTATION (PDF) del 2


18. Mer tid för barn och unga genom förenklad dokumentation

Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga i den sociala barnavården, och Marta Nannskog, sakkunnig, båda från Sveriges Kommuner och Landsting
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


19. Välfärdsteknologi för framtidens omsorg & Artificiell intelligens – den nya superkraften

Välfärdsteknologi för framtidens omsorg

Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall, och Johan Lenander, Sales Director Tunstall, har båda lång erfarenhet inom välfärdsteknologi och trygghet. På ett enkelt vis åskådliggör de framtiden.

Artificiell intelligens – den nya superkraften

Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på CGI, är en inspirerande och kreativ funderare med 20 års erfarenhet av IT-branschen. Hans filosofi är att teknik är kul och skapar nya möjligheter, men människor är ännu roligare och viktigare!

ANTECKNINGAR
PRESENTATION Tunstall
PRESENTATION CGI


20. The Job Shadow Day. Get involved, get working, get inclusive!

Desmond Balmer BA MA, Coordinator Day Services, St John of God Community Services, Liffey Region

PRESENTATION


21. Samverkan mot överskuldsättning

Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket och Jonas Skärström, Finansinspektionen.

PRESENTATION KV
PRESENTATION FI

Läs mer på:

www.konsumentverket.se
www.hallakonsument.se
www.fi.se


22. Brobyggare bidrar till nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Lilia Lahmar och Mats Mikiver, Linköpings kommun
Anna Gärdegård och Kristin Marklund, projektledare vid Nordens Välfärdscentrum

ANTECKNINGAR
PRESENTATION NVC
PRESENTATION LINKÖPING


23. Inställt


24. EBP-resan. Då, nu och framåt

Anna Lilja Qvarlander, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, moderator
Harald Gegner, doktorand Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun
Sofia Lager Millton (bilden), teamchef, regional utvecklingsledare barn och unga, Region Jönköpings län
Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga, Sveriges Kommuner och Landsting
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved
Anneli Jäderland, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Wiberg, utredare Socialstyrelsen
Nicolina Fransson, forsknings- och utvecklingsstrateg,
Kommunförbundet Skåne.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


25. Vem är ansvarig när välfärdsteknologin inte fungerar?

Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.
Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun
Medverkar gör också representanter från SKL, Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten), Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet samt branschföreträdare.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


26. Systematisk uppföljning för vård och omsorg av barn och unga

Maria Branting och Peter Nilsson , utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


27. Tjänstedesign som verktyg för att skapa nya vägar till innovation i socialtjänsten

Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid Socialstyrelsen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


28. Hur möter vi de kommande finansiella utmaningarna?

Annika Wallenskog, chefsekonom, och Roger Molin, analytiker, båda från Sveriges Kommuner och Landsting.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION