Storföreläsningar 2018

I listan nedanför finns länkar till artiklar från förmiddagsprogrammen onsdag, torsdag och fredag, samt de bilder som föreläsarna visade (i de fall vi har fått ta del av dem).

För dig som hellre laddar hem en pdf för att skriva ut och läsa på papper finns också samlade anteckningar från storföreläsningar och seminarier.

Letar du efter något som du inte kan hitta? Maila till info@socialchefsdagarna.se. Dit kan du också höra av dig om du har någon annan synpunkt.

Bildanvändning

Läs mer om bildanvändning här.

 


Invigning

Socialchefsdagarna 2018 öppnade med musik och höga ambitioner.

ANTECKNINGAR


LEDARSKAPETS UTMANINGAR

Renata Chlumska tog bland annat med publiken på en expedition till Mount Everest, med budskapet att sikta högt, ta små steg mot målet och att våga pausa och reflektera längs vägen.

ANTECKNINGAR


FRAMTIDENS SOCIALTJÄNST

Margareta Winberg pratade om översynen av socialtjänstlagen, utökade direktiv och motiven bakom det eventuella införandet av en ny äldrelag.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


DEN INKLUDERANDE STADEN

Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, lyfte ny forskning och goda exempel på utvecklingen av utsatta stadsdelar.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


FSS om välfärdsutvecklingen

Omvalda ordföranden Lars Liljedahl pratade tillsammans med kollegor från FSS styrelse om prioriterade påverkansområden det kommande året. Det gjorde de med stöd från deltagarnas input i form av ett ordmoln som illustrerar den viktigaste socialpolitiska frågan idag.

ANTECKNINGAR


USA vänder världen ryggen – demokratier stagnerar

Erika Bjerström, utrikeskommentator på SVT gav en bild av en värld som står inför större utmaningar än någonsin på grund av minskad tilltro till demokratin som idé. Färgstarka berättelser från Erikas bevakning av Donald Trumps politik var något som ledde till många frågeställningar från publiken genom eventappen.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


TILLITENS BETYDELSE I SAMHÄLLET

Filmregissören Ruben Östlund pratade om hur människan som en imiterande varelse hanterar intrycken från dagens samhälle där rörlig kommunikation blir en allt viktigare del. Så mycket som 50 procent av våra minnen är mediala upplevelser – både fakta och fiktion – skeenden som vi alltså inte upplevt själva.

ANTECKNINGAR


Valet 2018 – blev det som vi hade tänkt oss och vad händer nu?

Statsvetaren Jenny Madestam berättade om mekanismerna för att skapa förtroende i valrörelsen. Det kräver ett antal parametrar: En trovärdig berättelse och autentiskt ledarskap känns rätt självklara, men också att få exponering och inte minst att ha lite tur.

ANTECKNINGAR
PRESENTATION


Våran sort – samtal och sånger om socialt utanförskap

När Socialchefsdagarna 2018 gick mot sitt slut var det dags för två göteborgare och en gitarr på scenen. Socionomen Peter Molin samtalade med musikern Joel Alme om de upplevelser som genomsyrar hans album Flyktligan, ”en sorts bouppteckning över barndomen”.

ANTECKNINGAR