Covid-19

Uppdatering 29 juni: Vi ställer om till ett helt webbsänt möte.

Med anledning av coronavirusets spridning bevakar FSS och värdstaden Göteborg händelseutvecklingen noga och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer.

På Svenska Mässan i Göteborg

Vi hoppas att Socialchefsdagarna 2020 ska kunna hållas nästan som vanligt i höst, dvs. som ett fysiskt möte med monterdel och kvällsarrangemang. Delar av programmet kommer dessutom att webbsändas, för att göra det möjligt för så många som möjligt att ta del av innehållet.

Förutsättningen är såklart att mötesbegränsningen höjs från 50 till minst 500 personer.

I händelse av inställt fysiskt möte

Om lagstiftning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa covid-19-smitta gör ett fysiskt möte omöjligt i höst, kommer vi att ställa om till ett helt webbsänt event. Ett komprimerat tvådagarsprogram kommer att webbsändas från en studio. I studion kommer, förutom föreläsarna, också moderatorn/programledaren Patrick Gruczkun och två reflektörer från FSS att vara med. Du kommer att kunna vara delaktig i vissa interaktiva moment.

Anmälan justeras automatiskt

En anmälan som redan gjorts till det fysiska mötet justeras automatiskt till de nya förutsättningarna ifall vi behöver ställa om – du kan alltså precis som vanligt anmäla dig på socialchefsdagarna.se och göra dina personliga val. Hur det slutliga programurvalet kommer att se ut återkommer vi till, om det skulle bli aktuellt att ställa om.

När vet vi?

Beslut tas allra senast i slutet av augusti (vecka 35) men vi hoppas ha besked att lämna redan före 30 juni. Besked mailas till alla som har anmält sig och här på socialchefsdagarna.se.