Konferensavgift

Nyheter: Tvådagarsalternativet torsdag–fredag är borttaget på grund av för låg efterfrågan. Festmiddag torsdag ingår i tvådagarsalternativet onsdag–torsdag. 

Tre socialchefsdagar: 6.600 kronor (5.900 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår hela dagsprogrammet inklusive lunch och fika, mingel onsdag och festmiddag torsdag.

Två socialchefsdagar (onsdag och torsdag): 5.700 kronor (5.000 för dig som är medlem i FSS). I detta ingår dagsprogram för två dagar inklusive lunch och fika samt mingel onsdag. För dig som väljer att stanna kvar på torsdagkvällen ingår även festmiddagen på torsdag.

För att få tillgång till den rabatterade kostnaden krävs att du har giltigt medlemskap i föreningen och har betalat årets medlemsavgift.

Faktura

Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds från Göteborgsregionen efter avslutat event. Moms 25 procent tillkommer.