För utställare

Monterbokningen för Socialchefsdagarna 2019 är öppen 29 januari till 5 mars.

Bokning kan endast ske genom att maila komplett ifyllt bokningsformulär till staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se. Platsval sker i turordning, utifrån anmälningsordning.

Om eventet

Socialchefs­dagarna 2019 hålls den 25–27 september på Nolia i Umeå. Monterdelen kommer att hållas öppen 25 och 26 september.

Det är FSS, Föreningen Sveriges socialchefer, som tillsammans med årets värdstad Umeå arrangerar Socialchefsdagarna – årets största socialpolitiska event för socialchefer och andra beslutsfattare, både offentliga och privata, inom det sociala området.

Vårt mål är att locka minst 600 besökare – de senaste åren har eventet samlat mellan 600 och drygt 800 besökare.

Socialchefsdagarna har fått höga betyg i utvärderingar, både av deltagare och utställare. Eventet brukar av deltagarna nämnas som en av de mest givande händelserna under året.

Deltagarnas program omfattar två och en halv dag, onsdag morgon till fredag lunch.

NYTT FÖR I ÅR

är att monterdelen endast kommer att hållas öppen de två första dagarna, 25 och 26 september. Ett återkommande svar i era utvärderingar har nämligen varit att den enda pausen på fredagen upplevs som för kort, och att de kostnader som uppstår för logi och personal under fredagen kan kännas omotiverade i relation till den tid som ges med besökarna.

FSS erbjuder monterpersonal som vill stanna kvar och ta del av fredagens föreläsningar att göra det utan kostnad. Monterdelen kommer dock att vara helt stängd.

Vi ser 2019 som ett försöksår och gör en utvärdering efter avslutat event!

Annonsera

Är ni intresserade av att boka annonsplats i det tryckta programmet som postas till ca 3 300 mottagare i slutet av april, eller i nyhetsbrevet Socialchefen, läs mer här.