Viktiga datum

Tidplanen för Socialchefsdagarna 2018 ser ut så här:

30 januari: Monterbokning öppnar

6 mars: Monterbokning stänger

6 mars: Sista dag för att boka annonsplats i det tryckta programmet (läs mer på sidan Annonsera)

19 mars: Sista dag för att lämna annonsoriginal för det tryckta programmet

9 mars: Bokningsbekräftelse sker löpande, men senast detta datum

14 maj (prel): Programhäfte postas till ca 3 300 mottagare och deltagaranmälan öppnar

3–5 oktober: Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping, på Elmia.