Kultur

I år ger vi plats för två kulturinslag på morgonscenen: en daglig verksamhet som arbetar med scenkonst och en kör.

En scen för alla grundades år 2013 och är nu inne på sitt 6:e år. Från och med 1 januari 2017 blev En scen för alla en egen daglig verksamhet inom Jönköpings kommun och är en del av Kreativ Arena.

Vätterbygdens Folkhögskolas kör ger programmet Från madrigal till musikal. Kören leds av en av skolans lärare, Ove Gotting. Södra Vätterbygdens musiklinje består av 44 elever som under ett eller två år läser musik vid skolan. Musiklinjen arbetar brett med allt från klassisk musik till pop och jazz. Utbildningen kan ses som förberedande för högre högskolestudier inom området musik. (foto: Anders Glans)