Dick Harrison

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Att sammanfatta en föreläsning med Dick Harrison och känna att sammanfattningen på något sätt är heltäckande är fullständigt omöjligt. Denna skåning med rötterna i två svenska brukssamhällen pratar som en kulspruta, blandar sin skånska med tyska och franska och täcker på 40 minuter in 13000 års utveckling av det vi idag kallar Sverige, med allt som vi definierar som svenskt, eller till och med ursvenskt.

Migrationens betydelse i det svenska samhället i historisk tid

De två ”svenska brukssamhällena” förresten, Oskarsström och Gislaved (eller snarare Gyllenfors), var från början ”bondhålor” dit man importerade arbetskraft med hantverkskunnande från andra länder, vilket ledde till snabb befolkningsökning och utveckling till bruks- och industriort.

Inte utan slitningar, och inte olikt hur det ser ut i många svenska samhällen och stadsdelar idag.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet (foto: frozentime).

Han har på regeringens uppdrag gått igenom alla flyktingströmmar till Sverige i historisk tid.

– Uteslutande sett har det varit positiv påverkan på vårt land, på vår utveckling, på vår kultur. Det normala är också att man har betraktat invandring som något positivt och långsiktigt.

Det som verkligen skaver hos Dick Harrison är att så många i Sverige idag uttalar sig om invandringen som något jobbigt, hotfullt och skadligt.

– Det visar att man har noll medvetande om tidigare erfarenheter.

Dick Harrison berättar att okunskaperna eller missuppfattningarna om historien innebär att ”alla” tror att Sverige sedan urminnes tider har befolkats av svenskar och inga andra. Men utan import av folk som var experter på politik, administration, byggnadskonst, liturgi osv. hade vi varit långt efter i utvecklingen. Särskilt under stormaktstiden grundades nya städer genom att stora grupper från andra länder med önskvärda kompetenser flyttades hit.

En längre artikel från Dick Harrisons föreläsning kan du läsa här.