Har du en ”gammal” anmälan till årets konferens?

SOCIALCHEFSDAGARNA 2020: Hade du redan anmält dig till årets konferens när du fick meddelande om att vi ställer om Socialchefsdagarna till ett helt webbsänt event? Din anmälan och deltagaravgiften kommer automatiskt att justeras till de nya förutsättningarna.

Under vecka 30 kommer vi att ta direktkontakt med alla som före 30 juni anmälde sig till tredagars- eller tvådagarskonferens på plats i Göteborg, alternativt till webbsändning av Göteborgskonferensen.

Din nya bokning kommer att omvandlas till livesändning av Socialchefsdagarna 30 september och 1 oktober enligt program som du hittar här.

Deltagaravgiften kommer att justeras till 2.500 kr (2.200 kr om du är medlem i FSS).

Kom ihåg att du själv måste boka av din resa och ditt hotellrum!

Om du har några frågor, maila till konferens@socialchefsdagarna.se. Vi återkommer till dig under vecka 30!