Intensiv start på Socialchefsdagarna 2018

SOCIALCHEFSDAGARNA 2018 har inletts med tvära kast. Renata Chlumska berättade om vägen fram och tillbaka till Mount Everests högsta topp. Men morgonen började med vacker körsång när den är som bäst: lokalproducerad och lokalkonsumerad. Södra Vätterbygdens folkhögskolas kör gav den 720-hövdade publiken några stämningsfulla nummer med allt från madrigal till musikal.

Södra Vätterbygdens folkhögskolas kör, under ledning av Ove Gotting.

En stad i snabb utvecklingstakt

Moderator Åke Strandberg förklarade Socialchefsdagarna 2018 för öppnade och lämnade över till Andreas Sturesson, kommunalråd med ansvar för välfärdsfrågor i Jönköpings kommun som för värdstadens räkning välkomnade publiken.

Han tipsade alla som tycker att det är så vackert vid Vätterns strand att ”här vill jag bo” att Jönköpings socialdirektör snart kommer att göra annat i livet (läs: gå i pension), så det blir en tjänst ledig.

– Eftersom vi är smålänningar passar vi på att säga det här så behöver vi inte annonsera lika mycket!

Andreas Sturesson uppmanade deltagarna att inte glömma ”programmet ute i korridoren”, det är i mötet mellan människor som idéerna föds.

Nytta, nätverk och nöje

Föreningen Sveriges socialchefers ordförande Lars Liljedahl höll ett kort öppningsanförande. Han betonade att FSS ambition är att erbjuda ett program med både bredd och djup.

– Det har nog aldrig varit viktigare att vi får stanna upp en stund, fylla på med kunskap och idéer. Socialtjänstlagens portalparagraf är ord att stödja sig på i tider som dessa när jag upplever att friktionen har ökat och klimatet blivit hårdare. Vi har alla i det här rummet en stor roll att spela i samhället.

DAGENS TRE STORFÖRELÄSARE

Dagens första talare bjöd på en medryckande föreläsning. Äventyraren Renata Chlumska tog bland annat med publiken på en expedition till Mount Everest, med budskapet att sikta högt, ta små steg mot målet och att våga pausa och reflektera längs vägen.

Margareta Winberg pratade om översynen av socialtjänstlagen i utredningen Framtidens socialtjänst och diskuterade motiven bakom det eventuella införandet av en ny äldrelag.

Det följdes upp av Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, som lyfte ny forskning och goda exempel på utvecklingen av utsatta stadsdelar.

Alla foton: Frozentime.

Egenförsörjning inom bristyrken

På eftermiddagens seminarier märktes bland annat ”Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken”. Där diskuterade Arbetsförmedlingens Maria Mindhammar, Jenny Andersson, chef för arbetsmarknadensenheten på Vaggeryds kommun, samt åhörarna hur kompetenser ska tas tillvara på bästa sätt på arbetsmarknaden. Vikten av samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och näringslivet var ett genomgående tema som poängterades under seminariet.

Längre dokumentation

publiceras inom kort.