Intervju med Dick Harrison

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Det är väldigt få som berättar om hur många som har invandrat till vårt land och hur mycket de har bidragit med, säger Dick Harrison i intervjun som gjordes strax efter hans föreläsning i Frösö Park Arena den 27 september 2017. Läs en sammanfattning från föreläsningen eller en längre artikel, också den baserad på föreläsningen.

Intervjuare: Göran Johansson, för Socialchefsdagarna.