Intervju med Laura Hartman

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Intervju med Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman. Läs sammanfattning från hennes föreläsning eller en längre artikel från föreläsningen.

Intervjuare: Göran Johansson, för Socialchefsdagarna