Intervju med Margareta Winberg

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Margareta Winberg samtalar med Socialchefsdagarnas Göran Johansson om socialtjänstlagen då, nu och i framtiden, och om sitt uppdrag som särskild utredare. Här kan du läsa en sammanfattning eller en längre artikel från hennes föreläsning.

Intervjuare: Göran Johansson, för Socialchefsdagarna.