Klara för Socialchefsdagarna 2017!

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017 hålls i Östersund, på Frösö Park Convention Centre, den 27 till 29 september. Några av de föreläsare som är klara för höstens program:

  • Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman.
  • En GD-panel som samtalar om hur staten kan samverka för att stödja socialtjänsten. Hur vi kan få länkar mellan kunskapsstöd, forskning, e-hälsa, tillsyn och implementering? Hur ser det ut när myndigheter samarbetar?
  • Historikern Dick Harrison kommer att tala om migrationens betydelse i det svenska samhället i historisk tid.
  • Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete berättar om Västernorrlandsmodellen.
  • Arbetsmiljöverket om krav på bättre arbetsmiljö för socialsekreterare, Arbetsmiljöverket.
  • Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  • IVO om brister i samverkan och samordning mellan de aktörer som gemensamt ska tillgodose att den enskilde får en vård och omsorg av god kvalitet.

Det slutgiltiga programmet blir klart under april månad och anmälningar öppnar i månadsskiftet april/maj. Mer information kommer på socialchefsdagarna.se och här på FSS webb och i nyhetsbrevet Socialchefen.