Laura Hartman, Tillitsdelegationen

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen, menar att det riktiga värdet för människor skapas i mötet. För offentlig sektor handlar det oftast om det fysiska mötet mellan människan som verksamheten finns till för, och medarbetaren som hjälper, botar och räddar liv. Men blir mötet alltid så bra som det hade kunnat bli? Nej, ofta blir vi tvingade att lägga tid på fel saker som i längden inte fyller det övergripande målet.

Många ute i verksamheterna vittnar om problem att ägna för mycket tid åt administration och dokumentation, och för lite åt de människor som de är här för att hjälpa.

För att kunna göra ett riktigt bra jobb och använda den profession och kunskap vi har, behöver vi ändra ledarskapet till ett mer tillitsfullt. Och det måste ske på en systemnivå, menar hon.

Nationalekonomen Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen, talade på Socialchefsdagarna 2017 (foto: frozentime).

– Tillitsbaserad styrning minskar onödig kontroll och detaljstyrning. Den tar bättre tillvara medarbetares kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till människorna och medborgarna, sammanfattar Laura Hartman.

Men den här reformen kommer att ske organiskt, hållbart och fortsätta bygga på mål- och resultatstyrningen. Just nu pågår tolv olika försök med kommuner runtom i landet, som täcker olika delar av styrning. Delegationen träffar hela styrkedjor, med samlade representanter i samma rum – ute i verksamheterna. Just för att man vill utgå från mötet och människorna.

– Traditionella styrutredningar har missat en viktig faktor, och det är normstyrningen som handlar om kultur, ledarskap och värdegrund. Två verksamheter kan ha exakt samma styrning i regel och ekonomi, men det kan ge helt olika konsekvenser och upplevelser eftersom ledarskapet bär fram det på olika sätt, säger Laura Hartman.

Även om delegationen är en traditionell statlig utredning som kommer ta fram betänkanden understryker Laura Hartman att främjandet är den spännande delen av utredningen.

– Det ska hända så mycket som möjligt redan under utredningen. Man ska våga göra nya saker under tiden, och inte bara efter betänkandet. Vårt arbete har inte den karaktären. Vi vill hitta goda, och mindre goda exempel på tillitsbaserad styrning runtom i Sverige. Det pågår mycket ute i landet!

En längre artikel från Laura Hartmans föreläsning på Socialchefsdagarna 2017 läser du här.