Margareta Winberg

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: När moderator Åke Strandberg presenterade särskilda utredaren Margareta Winberg sa han att det är 40 år sedan han blev socionom, ungefär samtidigt som den nya socialtjänstlagen. ”Den är en integrerad del av mig”, säger Åke.

Nu är det en översyn på gång och många delar nog känslan: Äntligen!

Margareta Winberg började med att tacka för FSS synpunkter på utredningsdirektiven och berättade att de tagit dem till sig. Hon berättade vidare om just utredningsdirektiven: ”föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser. Översynen ska resultera i en lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet [… och] ta tillvara medarbetarnas kompetens för att utveckla verksamheten och att fokusera på kärnverksamheten.” Det måste göras utan kostnadsdrivande förslag.

Särskilda utredaren Margareta Winberg (foto: frozentime).

– Det finns några utgångspunkter. Portalparagrafen står fast. Mål, principer och värderingar står fast, som delaktighet och insyn, jämlika levnadsvillkor och aktiv del i samhällslivet. Det är en portal för alla människors lika värde. Utredningen har solidaritet i sikte – det var så 1982 och det är så fortfarande, betonar Margareta Winberg.

Inför hennes möte med Socialchefsdagarna har FSS bett att få in frågor från anmälda deltagare och FSS medlemmar. Frågorna har utredningen fått ta del av och Margareta adresserade några från scenen: om förebyggande arbete, om service utan biståndsbedömning, större handlingsutrymme för professionen, gränsen för det yttersta ansvaret.

Hon förklarade också vilka frågor som utredningen inte kommer att titta på, för att de faller under andra departement eller utredningar, t.ex. den digitala utvecklingen, LSS och kommunal hälso- och sjukvård.

Förebyggande arbete först ut

Utredningen har valt att börja titta på det förebyggande arbetet.

– Vi vill få igång den debatten.

– Jag är överraskad av det entusiastiska mottagande som en utredning med den rätt trista rubriken Översyn av socialtjänstlagen har fått, inte bara från er grupp utan från många fler håll. Men namnet var för tråkigt, utredningen fick ett nytt namn: Framtidens socialtjänst, säger Margareta och avslutar:

– Utredningen arbetar öppet och inbjudande. Jag räknar med ert aktiva deltagande under resans gång!

En längre artikel från Margareta Winbergs föreläsning kan du läsa här.