Social hållbarhet på Socialchefsdagarna 2015 i Norrköping

Årets socialchefskonferens är historisk. 1945 höll FSS sina första studiedagar. 70 år senare är studiedagarna livskraftigare än någonsin: de har utvecklats till Sveriges största årliga socialpolitiska event och kallas numera Socialchefsdagarna.

Men Socialchefsdagarna 2015 blir ingen historiebeskrivning. Nostalgin får ge vika för det som även tidigare varit framgångsrikt – vi tänker vara med och påverka socialpolitiken även i framtiden. Årets tema är därför framåtsyftande och handlar om hur vi kan skapa ett socialt hållbart samhälle.

FSS vill se ett samhälle som aktivt minskar klyftorna i samhället – vi behöver därför göra sociala investeringar i skolgång, arbete och bostäder. FSS vill att socialcheferna finns med i samhällsplaneringen så att våra kunskaper tas tillvara. FSS vill också ha en moderniserad sociallagstiftning som stämmer bättre med människors behov och socialtjänstens sätt att hantera service, samverkan, dokumentation och kommunikationsteknik.

Programmet har sin tyngdpunkt i det svenska samhället och tar in flera internationella föreläsare för att vidga perspektivet på social hållbarhet. Några av föreläsarna är Åsa Regnér, Hans Lind, Alexis Jay, Per-Anders Sunesson, Cecilia Grefve och Olinga Ta’eed. Självklart speglar Socialchefsdagarnas seminarier mångfalden av socialtjänstens alla verksamhetsområden. Två kvällar bjuder vi in till middag med underhållning.

Med tre dagar som dessutom ger tid för möten, samtal och eftertanke är jag övertygad om att här finns något för alla. Hjärtligt välkommen till Norrköping den 30 september till 2 oktober!

Karl_Gudmundsson_foto_MarkHarris_150

Kalle Gudmundsson, ordförande FSS