Både svenska och internationella talare

Årets program har sin tyngdpunkt i det svenska samhället och tar in flera internationella föreläsare för att vidga perspektivet på social hållbarhet.

Alla tre förmiddagar hålls storföreläsningar som är öppna för alla. Några av föreläsarna är Åsa Regnér, Hans Lind, Alexis Jay, Per-Anders Sunesson, Cecilia Grefve och Olinga Ta’eed.

På onsdagens och torsdagens eftermiddagar väljer du mellan sex olika inriktningar i fyra seminarieblock. Självklart speglar seminarierna mångfalden av socialtjänstens alla verksamhetsområden.

Med flera rejält tilltagna pauser har du dessutom gott om tid att fika, äta lunch i lugn och ro, besöka utställare och utbyta tankar med andra deltagare.

Läs mer om översiktsprogrammet och seminarieblocken här på webben, eller ladda hem en PDF av det tryckta programmet samt en beskrivning av alla seminarier.