Socialpolitik i molnet

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: Under Socialchefsdagarna 2017 bad FSS att få in publikens synpunkter på vilken som är den viktigaste socialpolitiska frågan idag. Publiken röstade fram ord med mobilen och det blev en sådan anstormning av bidrag att systemet – som skulle visa ett växande ordmoln – blev överbelastat och de flesta ord kunde inte visas för publiken.

Men som tur är fanns alla ord kvar (i molnet?) och här kan du se resultatet. Klicka på bilden nedan om du vill se den i större storlek!

De viktigaste områdena är enligt Socialchefsdagarnas publik integration, första linjens socialtjänst och kompetensförsörjning, med samverkan och personalförsörjning som bubblare.

FSS kommer att ta till sig resultatet och låta publikens input bli en vägledning under det kommande verksamhetsåret när FSS ska sålla bland övriga aktuella frågor, utöver de strategiska områdena som årsmötet beslutade om.