Välfärdsutvecklingen FSS 2017

SOCIALCHEFSDAGARNA 2017: ”In med den nya ordföranden, ut med den gamla”. Kalle Gudmundsson, som varit ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer i fyra år och suttit med i styrelsen i tolv år, tackades av efter att på årsmötet kvällen innan ha lämnat över stafettpinnen till Lars Liljedahl.

Lars Liljedahl, vård- och omsorgschef i Östersund, är FSS nyvalde ordförande (foto: frozentime).

– Jag tackar för förtroendet och tar mig an det här uppdraget med stor ödmjukhet och viss bävan.

Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna, valdes till vice ordförande. Kassör: Malin Lindén Ohlsson, socialchef i Gagnef. Sekreterare: Anders Fredriksson, samverkansledare i Nacka.

Strategiska områden

Årsmötet beslutade att FSS under kommande verksamhetsår ska hålla fast vid sina strategiska områden:

  • Innovationer inom äldreområdet
  • Stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • Kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • Översynen av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.

Här kan du läsa en längre artikel från FSS information på scenen.