Varmt välkommen till Östersund!

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE: Vi är så glada att FSS har valt att förlägga sin konferens här. Östersund fortsätter växa och vi har nyss passerat 62000 invånare. Det byggs mer bostäder i Östersund och vi ökar takten för att kunna erbjuda alla som vill flytta till vår kommun en bostad.

Kommunen arbetar i nära samverkan med företrädare för näringslivet, studentkåren, ungdomsrådet, Mittuniversitetet, besöksnäringen, handeln och ideella organisationer för att göra Östersund mer attraktivt.

Här har vi en stark framtidstro och satsar bland annat på att våra barn och unga ska ha en bra förskola och skola i kommunen.

Östersund står sig väl i flera jämförelser när det gäller kvaliteten i den kommunala servicen och vi jobbar hela tiden för att förbättra oss.

AnnSofie Andersson är kommunstyrelsens ordförande (S) i Östersund (foto Roger Strandberg).

Min förhoppning är att du får bra dagar med många möten och diskussioner kring det viktiga arbete som du och alla dina kollegor utför, och att ni tillsammans utvecklar nya idéer som kan utveckla ert arbete.

Jag hoppas att du ska trivas här. Kom gärna tillbaka fler gånger! Det finns mycket att upptäcka i Östersund.

Än en gång – varmt välkommen till Östersund!

AnnSofie Andersson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Östersund