Seminarieblock 3

TORSDAG KL. 14.00–15.00

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval. Se information om lokaler i seminarieöversikten.


15. Nätdroger och nätdroghandel OBS FULLBOKAT

Handeln med droger på nätet fortsätter alltjämt både med narkotikaklassade och ännu ej klassade substanser. År 2016 gick fentanyl om heroin som dödligaste drog i Sverige. De flesta av dem som dog av fentanyl dog av oklassade varianter av fentanyl, även kallat nya psykoaktiva substanser, eller i dagligt tal nätdroger. Föreläsningen kommer att gå igenom vad som säljs just nu på nätet, hur man köper och vem som köper/säljer. Under föreläsningen kommer man även gå igenom hur polisen jobbar mot nätdroger och nätdroghandel.

Niklas Lindroth är narkotikapolis med flerårig erfarenhet av gatulangning och arbete mot nätdroghandel (foto: Daniel Gabrielsson) .

Niklas är sakkunnig som polis i rättegångar gällande elektronisk droghandel samt nya psykoaktiva substanser och har utbildat försvaret, kriminalvården, domstolsverket, polisen, ekobrottsmyndigheten samt regelbundet på polisutbildningen om narkotika och polisens arbete mot narkotika. Niklas Lindroth fick Svenska Carnegieinstitutets pris som årets narkotikapolis år 2014.

Niklas Lindroth, narkotikasamordnare, Polisen Alingsås.


16. Brister i övergångarna mellan vård och omsorg – – OBS FULLBOKAT

Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och omsorgen fungerar. Vård- och omsorgsgivare samverkar i stor utsträckning över verksamhets- och huvudmannagränser. Ändå ser IVO i tillsynen att patienter och brukare upplever stora brister i vårdens övergångar. Patienter och brukare hamnar i vad organisationsforskaren Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm har kallat ”de organisatoriska mellanrummen”. Hur kan organisationsforskningen bidra till lösningen vad gäller brister i övergångarna mellan vård och omsorg?

IVO har bjudit in Mats Tyrstrup för att berätta om sin forskning och om hur möjligheterna till innovation och förnyelse ofta finns just i gränslandet mellan två eller flera organisationer (foto: Stefan Ahlrik).

Mats Tyrstrup tar även upp ledarskapets roll för att överbrygga de organisatoriska mellanrummen. Genom ett utvecklat gränsöverskridande samarbete kan vi bidra till att vård- och omsorgskedjan håller samman för varje person.

Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm
Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, reflekterar över Mats Tyrstrups tankar och förslag
Moderator: Anders Kandelin, IVO.


17. På spaning efter ett socialt hållbart samhälle

Under Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg fick landets socialchefer säga vilken som var den viktigaste sociala frågan. Två saker framkom: ”minska segregationen” och ”bostäder åt alla”. På Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fördes en diskussion om att dessa två frågor inte är något som Sveriges socialtjänster själva kan lösa.

Seminariet kommer att handla om hur socialchefer och samhällsbyggnadschefer i GR tillsammans arbetar för att göra sociala hållbarhetsfrågor konkreta och möjliga i den egna kommunen och regionalt. Ett samarbete mellan socialtjänst och samhällsbyggnad är en förutsättning för att bygga ett samhälle där plats finns för alla, men hur kan det utformas?

Följande tre frågeställningar kommer att diskuteras under seminariet:

• Hur kan social hållbarhet definieras utifrån ett kommunalt perspektiv?

• Vad gör vi redan idag som är goda exempel på hur vi arbetar med sociala hållbarhetsfrågor?

• Vad kan vi göra tillsammans för att ytterligare utveckla metoder för socialt hållbarhetsarbete?

     

Camilla Blomqvist, socialchef, Stenungsunds kommun (till vänster, foto: Frozentime)
Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, Stenungsunds kommun (till höger, foto: Hanna Freij)
Medverkar gör också projektledare för det regionala Vinnovaprojektet Social innovation i samhällsplanering, Göteborgsregionen.

Läs mer om projektet här


18. Mer tid för barn och unga genom förenklad dokumentation – – OBS FULLBOKAT

En för stor del av socialsekreterares arbetstid går åt till administration och dokumentation. Osäkerhet kring vad som ska dokumenteras gör att socialtjänsten tenderar att dokumentera för mycket och fel saker. Tiden det tar att dokumentera påverkas även av att den tekniska utvecklingen är eftersatt i den sociala barnavården.

Marta Nannskog är sakkunnig på SKL och är seminarieledare tillsammans med Kjerstin Bergman från SKL och Birgitta Svensson från Karlstads universitet (foto: SKL).

SKL har under 2017 och 2018 drivit ett förbättringsarbete kring detta med stöd av Socialdepartementet. Under presentationen kommer ni få ta del av de deltagande kommunernas synpunkter om sin egen dokumentation och hur den kan förbättras och effektiviseras, samt resultatet av användandet av den tekniska lösningen taligenkänning vid dokumentering.

Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga i den sociala barnavården, och Marta Nannskog, sakkunnig, båda från Sveriges Kommuner och Landsting
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

Läs mer om dokumentationsprojektet på SKL:s webbplats

Läs mer om taligenkänning på SKL:s webbplats


19. Välfärdsteknologi för framtidens omsorg / Artificiell intelligens – den nya superkraften

Välfärdsteknologi för framtidens omsorg

Idag är många IoT-plattformar (Internet of Things) redan här. Maskininlärning, artificiell intelligens och blockkedjor är en realitet. Kristoffer Axelsson och Johan Lenander från Tunstall berättar om hur den teknologiska utvecklingen fortsätter i en allt snabbare takt. De kommer prata om de nya trenderna på marknaden och visa hur vi tror att de nya lösningarna och tjänsterna kommer se ut i en omvärld där vård och omsorg konvergerar och där individens behov står i centrum.

     

Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall, och Johan Lenander, Sales Director Tunstall, har båda lång erfarenhet inom välfärdsteknologi och trygghet. På ett enkelt vis åskådliggör de framtiden (foto: Caroline L Jacobsen resp. Elina Lindstrand).

Artificiell intelligens – den nya superkraften

På samma sätt som vi fick övernaturlig muskelkraft under industrialiseringen utlovar artificiell intelligens (AI) att ge oss mentala superkrafter. AI finns redan och skapar stor nytta i samhället och i våra vardagliga liv utan att vi tänker på det. Tittar vi runt hörnet utlovas ibland fantasieggande underverk som att bota åldrandet och lösa alla världens problem.

Vad ska man tro, vad är sanning och vad är ren fantasi? En sak är säker: AI ger konkreta värden här och nu som inte varit möjligt genom ren mänsklig tanke- kraft och det används allt oftare för att utföra uppgifter som vi aldrig har trott skulle kunna utföras på annat sätt än av människor. Det innebär också att vi behöver fundera på de etiska, moraliska och legala frågor som dyker upp när AI tar beslut som tidigare togs av människor. Conny Svensson visar oss vad AI är idag men också vad det kan innebära i morgon och hur detta kan vara en av de största förändringarna mänskligheten stått inför.

Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på CGI, är en inspirerande och kreativ funderare med 20 års erfarenhet av IT-branschen. Hans filosofi är att teknik är kul och skapar nya möjligheter, men människor är ännu roligare och viktigare! (foto: Daniel Ek)


20. The Job Shadow Day. Get involved, get working, get inclusive!

The Job Shadow Day on Ireland is a nationwide initiative, which takes place each April. It brings people with disabilities and local employers together for one day to highlight the valuable contribution people with disabilities can, and do, make at work. Participants explore the world of work for a day by shadowing someone in the workplace. During the years participants have been shadowing lots of different workplaces, from the local bakery, to the minister of social protection.

The JSD is arranged by The Irish Association of Supported Employment (IASE), which is a voluntary organisation, set-up in 1994, to promote the development of supported employment in Ireland. At this seminar you will be given a presentation of the work with Job Shadow Day and how it can be a part in involving local employers to develop the possibilities for people with disabilities to get involved, get working, get inclusive.

Desmond Balmer BA MA, Coordinator Day Services, St John of God Community Services, Liffey Region


21. SAMVERKAN MOT ÖVERSKULDSÄTTNING

Känslan av skuld och skam gör att många inte vill prata om sin ekonomiska situation. Ekonomisk utsatthet och skuldproblem leder dessutom ofta till ohälsa och en känsla av hopplöshet.

Maria Lindstedt som är projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket, håller i det här seminariet tillsammans med Jonas Skärström från Finansinspektionen (foto: Öjvind Lund).

Genom att fler yrkesgrupper som möter personer som har eller riskerar att få problem med skulder ställer den avgörande frågan ”hur mår din ekonomi?” och även kan hantera svaren, ökar möjligheten att nå ut med stöd i ett tidigt skede – innan skuldsättningen och ohälsan blivit för stor. Konkreta tips, metoder och verktyg kommer att presenteras.

Det finns ett behov av regelförändringar som ska leda till ett stärkt konsumentskydd och en mer ansvarsfull kreditgivning med syfte att minska risken att konsumentkrediter leder till överskuldsättning. Vad innebär till exempel de nya reglerna för högkostnadskrediter? Vilka slutsatser har Finansinspektionen dragit från kartläggningen om konsumtionskrediter bland konsumtionskreditinstitut?

Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket och Jonas Skärström, Finansinspektionen.

Läs mer på:

www.konsumentverket.se

www.hallakonsument.se  

www.fi.se