Program 2017

Välfärd först!

TÅLAMOD/TAKTIK/TILLSAMMANS: I år är det övergripande temat för Socialchefsdagarna brett och prioriterat: Välfärd först! Vi vill värna en välfärd som minskar klyftorna i samhället, och som ger människor möjlighet att skapa sig ett bra liv.

Socialtjänsten som välfärdsaktör har ett brett uppdrag. Vi möter människor med olika resurser och förutsättningar i alla skeden i livet. En del behöver bara en liten knuff för att hitta sin inneboende kraft, andra bär på svåra erfarenheter och behöver mer stöd under längre tid.

Tålamod kan tyckas vara ett trist ord. ”Varför vänta? Jag vill att det ska hända något nu!” Men precis som påverkansarbetet vi gör i FSS, visar en del av socialtjänstens insatser tydlig effekt först efter många år. Förändringsarbete kräver uthållighet och tålamod. Det gäller både för individen och för stora strukturer och system.

Ibland händer något i ens närhet eller i omvärlden som skakar om och stjälper förutsättningarna. Då behöver vi vara taktiska. Agera här och nu. Hantera en uppkommen situation, kanske överskrida gränser och vara innovativa för att klara vårt uppdrag.

Socialtjänsten är inte ensamma på välfärdsarenan, utan har många att arbeta tillsammans med. Tillsammans med dem, och med dem vi är till för, kan vi förbättra välfärden.

Vad betyder orden tålamod, taktik och tillsammans för dig? Kom till Östersund i september och var en del av det levande samtal som förs både från scenen och i pauserna! Bland talarna finns en panel med flera av branschens generaldirektörer. Vi får också lyssna på Nordeas chefsekonom Annika Winsth, årets tränare Graham Potter från Östersunds FK (som vann Svenska cupen i fotboll i april 2017!), EU-parlamentarikern Cecilia Wikström, Laura Hartman från Tillitsdelegationen och många fler.

Som vanligt erbjuder vi tre dagars inspiration tillsammans med ett stort antal deltagare och utställare. Det händer något speciellt när så många personer från samma bransch, med både lika och olika perspektiv, träffas. Kraften ligger i mötet.

Varmt välkommen till Östersund den 27 till 29 september!
Kalle Gudmundsson, ordförande FSS
(foto: frozentime.se)

Hur är dagarna upplagda?

Alla tre förmiddagar hålls storföreläsningar som är öppna för alla.

På onsdagens och torsdagens eftermiddagar väljer du mellan sex olika inriktningar i fyra seminarieblock. Självklart speglar seminarierna mångfalden av socialtjänstens alla verksamhetsområden, och FSS strategiska områden.

Båda kvällarna avslutas med en festmiddag, ena kvällen inne i Östersund, andra kvällen på Frösö Park Arena. Många väljer att komma på tisdagkvällen, och är då välkomna till minglet Kvällen före som kommer att hållas inne i Östersund.

Med flera rejält tilltagna pauser under de tre dagar som Socialchefsdagarna pågår, har du dessutom gott om tid för mingel med utställarna och andra deltagare.

Fredagen avslutas vid lunchtid, med gott om tid att ta sig till nästa flygavgång från Åre/Östersund airport som ligger fyra minuters bilväg från Frösö Park Arena.

Vill du förlänga din vistelse och stanna över helgen? Du kommer att få många tips om vad regionen har att bjuda på, håll utkik här på webben!