Föreläsarpresentationer

Socialantropolog, komiker, organisationsvetare, chefdirigent, psykolog och särskild utredare. Det är bredd på Socialchefsdagarnas föreläsare! Här får du en försmak av föreläsningarnas innehåll.


ATT LEDA OCH INSPIRERA STORA GRUPPER EXPERTER FÖR ATT NÅ ETT GEMENSAMT MÅL

En orkester består av stora grupper experter – starka individer som har spetskompetens inom sina fält. De ska koordineras tekniskt och kunna spela synkront och tajt tillsammans. Men framför allt behöver de dela en känslomässigt stark vision kring innehållet, för att ha uttryckskraft och kunna beröra sin publik.

Den som är satt att leda detta arbete är dirigenten.

Marit Strindlund är chefdirigent och musikalisk ledare på Folkoperan (foto Sandra Lee Pettersson).

Många tror att dirigentens roll är allsmäktig och synnerligen auktoritär. I själva verket utgör den en ytterst subtil ledarroll i så motto att dirigenten är den enda person på scenen som inte kan producera något ljud själv. Dirigenten är fullständigt beroende av andra för att uppnå resultat.

En dirigent och orkester eller operakompani samarbetar i princip alltid i realtid. Ledning, inspiration, analysarbete och problemlösning sker med alla närvarande i rummet. Den situationen gör att ledarskapet ställs på sin spets och tydliggörs.

– Som den enda person som har tillgång till partituret, alltså informationen om alla delar, har dirigenten ansvaret för helheten och vägen dit. Samtidigt kommer musiken alltid att låta bättre och vara mer uttrycksfull om jag som ledare dels lyckas inkorporera mina medmusikers idéer utan att förlora översikten, dels lyckas få människor runt mig att till fullo vilja följa den uppsatta visionen, säger Marit Strindlund.

– Att inspirera och motivera andra är mer effektivt än att tvinga. En kunskap som är nog så självklar, men som fordrar ett antal verktyg för att kunna realiseras.

Dirigenten balanserar flera uppgifter: Ett eget reflekterande arbete som handlar om att välja mål; planera och leda det praktiska arbetet; inspirera och sprida passion; hantera konflikter; ge feedback; föra processen ända in i mål; och inte minst leverera ett berörande resultat som är relevant för publiken.

Marit Strindlund arbetar som chefdirigent och musikalisk ledare vid Folkoperan i Stockholm. Hon frilansar också både utomlands och i Sverige som opera- och orkesterdirigent, bland annat för Staatsoper Berlin, Opera Vlaanderen Antwerpen, Göteborgsoperan och Radiosymfonikerna.

I denna föreläsning berättar hon som sitt arbete som ledare, vilka verktyg hon konkret använder sig av för att få grupper att samarbeta och dela en vision, och hur hon har gått till väga för att utvecklas i rollen som normbrytande ledare. Än idag är mycket få kvinnor verksamma som professionella dirigenter. Marit är en av de allra mest framgångsrika i Sverige, och är den enda kvinna som är chefdirigent för ett operahus i Norden.

www.folkoperan.se

www.crescendiartists.com/Artist/ArtistDetails/2/0/9911


SOCIALA ASPEKTER I STADSPLANERING OCH ARKITEKTUR

Viktoria Walldin är socialantropolog och partner på White Arkitekter. Sedan 2009 har hon byggt ett unikt tvärvetenskapligt team som arbetar nationellt och internationellt med sociala stadsanalyser, dialog och demokrati samt miljöpsykologi. Arbetet handlar framför allt om att utveckla och systematisera metoder som inkluderar boende/brukare på ett fruktbart och roligare sätt än gängse samråd.

Teamet är engagerat i jämställdhet och socialt välbefinnande och drivs av att speciellt framhäva frågor om mångfald, kultur och integration. Normkreativ planering med inriktning på barn och unga kvinnors förutsättningar i stadsmiljön är ett momentum för teamet och genom ett nära samarbete med arkitekter får arbetet liv och blir till design, arkitektur och stadsplanering.

– Kunskap om människors beteende och behov bidrar till bättre projekt och bättre processer, säger Viktoria Walldin (foto: Anders Bobert).

www.white.se


STÄRKT ARBETE FÖR BARNS RÄTTIGHETER OCH ÖKAD JÄMSTÄLLDHET

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, kommer till Socialchefsdagarna 2019 för att tala om jämställd välfärd.


PROBLEMLÖSNING – THE SCIENCE WAY

Ifall du stöter på ett problem, vänd dig till det som inte gör något annat än löser problem: Vetenskapen!

Jesper Rönndahl har sedan barnsben intresserat sig för all möjlig vetenskap och är full av historier om hur vetenskapsmän och vetenskapskvinnor löst problem på de mest vitt skilda sätt. Med underhållande och handfasta exempel från nu och då inspireras publiken att klura ut lösningarna på sina egna bryderier på helt nya vis, till exempel:

  • Om du kört fast – prova Flemingknepet!
  • Om du inte tycker att någon lyssnar – lös det med Linnés PR-trick!
  • Om du behöver tänka utanför lådan – gör som Hedy Lamarr!
  • Om du har svårt att koncentrera dig – testa Einsteins strumpmetod!

Hur ditt problem än ser ut kan du vara säker på att världens största tänkare har stött på ett större – och löst det! Och ifall de inte löst just det problemet har de gått vidare, löst något annat och blivit världsberömda.

Den flerfaldigt prisbelönte vetenskapskomikern Jesper Rönndahl vet utifrån ett decennium på Sveriges Radio hur man förklarar vetenskapens innersta mysterier så att alla hänger med – och skrattar på vägen.

Jesper Rönndahl (foto Frozentime) känner du igen från teveprogrammen Svenska Nyheter och På spåret. Jesper är en av Sveriges mest produktiva komiker som med en unik charm och kvickhet hittar det roliga i nästan alla situationer.

2013 tilldelades han Stora Radiopriset som Årets folkbildare.


Framtidens socialtjänst

I juni 2020 ska utredningen om en översyn av socialtjänstlagen läggas fram, och åtgärder föreslås som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. På Socialchefsdagarna 2019 presenterar utredningen kort sitt arbete och därefter leder FSS ett samtal kring översynen.

Monica Persson från FSS berättar:

– Under utredningens gång har FSS varit med i en av de referensgrupper som haft förmånen att ge inspel på prioriterade diskussionsområden som måste hanteras inför den nya lagen. Vi har lyft många spännande, svåra och viktiga frågor för framtiden.

Några exempel är: Barnrättsperspektivet och barns rätt att ”bli pratade med” och informerade på ett sätt som gör att de förstår vad som pågår. Ska äldrefrågorna flyttas till en egen lag? Vad menas egentligen med begreppet ”skälig levnadsnivå” och hur tolkar kommunerna begreppet? Vilka insatser kan göras som inte kräver ett biståndsbeslut?

– När vi tar plats på Socialchefsdagarnas scen i höst tänker vi belysa så många områden vi bara hinner!, säger Monica Persson.

Särskilda utredaren Margareta Winberg, huvudsekreteraren Monica Malmqvist Engström (på bild ovan, foto Sören Andersson) med flera från utredningens sekretariat.
Samtalet leds av Monica Persson och Jonas Hampus från FSS.


OM FÖRSTÅELSE AV MISSBRUKSPROBLEMATIK I ETT FAMILJE- OCH GENERATIONSPERSPEKTIV

Föreläsningen med Frid A. Hansen, som är psykolog och specialist i klinisk psykologi, belyser hur forskning om risk- och skyddsfaktorer kan användas i arbetet med att stötta och behandla familjer med missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv.

Frid A. Hansen (foto privat) har sedan 1986 arbetat som behandlare och chef på Borgestadklinikken i Norge. Frid har idag uppdrag som rådgivare och specialist och har författat ett flertal böcker och artiklar inom området. Hon anses vara en föregångare när det gäller förståelse och behandling av missbruk i ett familje- och generationsperspektiv.

2013 tilldelades hon utmärkelsen Riddare av 1:a klass av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden för sin insats för barn och familjer med missbruksproblematik.


TILLIT TILL MEDARBETARE OCH MEDBORGARE

En ledningsfilosofi för det moderna kunskapssamhället

Tillit innebär att vi river pyramider och arbetar med ett tillsammansperspektiv. I stället för att styra med krav på detaljerad rapportering och dokumentation, styr vi genom att stimulera lärande och motivation bland medarbetare ute i verksamheten. Vi lär av mindre fel och agerar på allvarliga problem. I den här föreläsningen får du en lättsam och inspirerande introduktion till tillit som ledningsfilosofi, utifrån såväl forskning som praktiska exempel.

Louise Bringselius är docent i organisation och ledning vid Lunds universitet. Hon är också forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen och ansvarar i den rollen för att utveckla en förståelse för vad tillit innebär i både teori och praktik. Hennes föreläsningar, som är fulla av värme och humor, brukar vara mycket uppskattade (foto: Göran Petersson, Bildbyrån).