Programöversikt

Här finns hela programmet att ladda hem som pdf.

Onsdag 25 september

Hela dagen: Monterdelen är öppen!

8.30 Registrering och mingel med morgonfika

10.00 Plats på scen för kultur Guitars – The Museum

10.20 Inledning Välkomsthälsning av Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå. Därefter öppningsanförande av Lars Liljedahl, ordförande FSS.

10.30 Att leda och inspirera stora grupper experter för att nå ett gemensamt mål Marit Strindlund, chefdirigent och musikalisk ledare vid Folkoperan i Stockholm

11.20–11.50 PAUS

11.50 Seminarieblock 1 (nr 1–7)

12.50–14.15 LUNCH

14.15 Seminarieblock 2 (nr 8–14)

15.15–15.45 PAUS

15.45 Sociala aspekter i stadsplanering och arkitektur Så bidrar kunskap om människors beteende och behov till bättre projekt och bättre processer. Viktoria Walldin, Socialantropolog och Partner White Arkitekter.

16.30 ca Dagsprogrammet avslutas

17.00 Årsmöte FSS

17.00 Guidad visning på Guitars – The Museum, föranmälan krävs

19.00 Festmiddag på Restaurant Äpplet Umeå kommun står värd i samarbete med JP Infonet. Underhållning av Renhornen. Dropin från kl. 18.30!

Torsdag 26 september

Hela dagen: Monterdelen är öppen!

09.00 Plats på scen för kultur Norrlandsoperans Barnkör

09.20 Stärkt arbete för barns rättigheter och ökad jämställdhet Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

10.00 Problemlösning ”the science way” Jesper Rönndahl, programledare och komiker

10.50–11.30 PAUS

11.30 Seminarieblock 3 (nr 15–21)

12.30–14.00 LUNCH

14.00 Seminarieblock 4 (nr 22–27)

15.00–15.30 PAUS

15.30 Information inför kvällens festmiddag, en upplevelse utöver det vanliga

15.40 Framtidens socialtjänst Presentation och samtal kring översynen av socialtjänstlagen. Särskilda utredaren Margareta Winberg m.fl. Samtalet leds av Monica Persson och Jonas Hampus från FSS.

16.40 ca Dagsprogrammet avslutas

17.00 Guidad visning på Guitars – The Museum, föranmälan krävs

19.00 Hela huset-middag på Rex Mat, musik och trevlig samvaro på tre plan. FSS står värd i samarbete med PwC. Dropin mellan 19.00 och 19.30!

Fredag 27 september

Den här dagen är monterdelen stängd.

9.00 Om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi

10.00 Tillit till medarbetare och medborgare – en ledningsfilosofi för det moderna kunskapssamhället Louise Bringselius, fil. dr, docent och universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet. Forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

11.00 Avslutning Vi ses nästa år i…