Programöversikt

Preliminärt program 13 mars 2019

Onsdag 25 september

9.00 Registrering och mingel

10.00 Plats på scen för kultur

10.20 Inledning Välkomsthälsning Janet Ågren (S), kommunalråd Umeå. Öppningsanförande Lars Liljedahl, ordförande FSS.

10.30 Att leda och inspirera stora grupper experter för att nå ett gemensamt mål Marit Strindlund, Chefdirigent och Musikalisk ledare vid Folkoperan i Stockholm

11.20–11.50 PAUS

11.50 Seminariepass

12.50–14.15 LUNCH

14.15 Seminariepass

15.15–15.45 PAUS

15.45 Sociala aspekter i stadsplanering och arkitektur Så bidrar kunskap om människors beteende och behov till bättre projekt och bättre processer. Viktoria Walldin, Socialantropolog och Partner White Arkitekter.

17.00 FSS årsmöte

19.30 Festmiddag Värd: Umeå kommun i samarbete med JP Infonet. Underhållning av Renhornen.

Torsdag 26 september

09.00 Plats på scen för kultur

09.20 Öppen programpunkt

10.00 Problemlösning ”the science way” Jesper Rönndahl, programledare och komiker

10.50–11.30 PAUS

11.30 Seminariepass

12.30–14.00 LUNCH

14.00 Seminariepass

15.00–15.30 PAUS

15.30 Information inför kvällens festmiddag, en upplevelse utöver det vanliga Värd: FSS i samarbete med PwC.

15.40 Framtidens socialtjänst Presentation och samtal kring översynen av socialtjänstlagen. Margareta Winberg, Monica Malmqvist, m.fl. Samtalet leds av Monica Persson och Jonas Hampus, FSS.

16.45 Dagsprogrammet avslutas

19.00 Festmiddag Värd: FSS i samarbete med PwC.

Fredag 27 september

9.00 Om förståelse av missbruksproblematik i ett familje- och generationsperspektiv Frid A. Hansen, psykolog och specialist i klinisk psykologi

10.00 Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor Louise Bringselius, Filosofie doktor, docent och universitetslektor i organisation och ledning, Lunds universitet. Forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen.

11.00 Avslutning Vi ses nästa år i…