Samklang och dissonans

Att leda för en inkluderande samhällsutveckling

Du är varmt välkommen till en tredagarskonferens där mycket är sig likt men en del nyheter kommer att märkas.

Vi inleder Socialchefsdagarna 2019 på onsdag morgon den 25 september och avslutar på fredag 27 september vid lunchtid. De två första dagarna varvar vi storföreläsningar och parallella seminarier både före och efter lunch. Dessa dagar kommer också monterdelen att vara öppen och pauserna är rejält tilltagna så att du både hinner besöka montrarna och prata med kollegor. Fredagen blir en renodlad storföreläsningsdag och monterdelen är då stängd.

Några av föreläsarna är psykologen Frid Hansen, antropologen Victoria Walldin från White, förvaltningsforskaren Louise Bringselius och komikern och programledaren Jesper Rönndahl. Föreläsarpresentationer och seminariebeskrivningar hittar du i den här menyn.

Årets första talare, Folkoperans chefdirigent Marit Strindlund, kommer att prata om att leda och inspirera stora grupper experter för att nå ett gemensamt mål. Det blir spännande att ta del av vilka verktyg hon konkret använder sig av för att få grupper att samarbeta och dela en vision.

Ledarskap i samklang och dissonans

Temat Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling, lockade mig att vända och vrida lite på vad dessa ord kan betyda för ledarskapet på olika nivåer i samhället.

Gruppen

En grupp fungerar och presterar som bäst om gruppen innehåller en mångfald av personer som kompletterar varandra och därmed skapar samklang. Som ledare gäller det att både synliggöra det vi ska göra tillsammans och bemanna gruppen med personer som med olika kompetenser och erfarenheter kan utföra arbetet så bra som möjligt. Olika uppfattningar inom gruppen får aldrig uppfattas som en negativ dissonans utan som en förutsättning för utveckling och framåtskridande; en tillgång som med väldigt små justeringar (det kan handla om kvartstoner) kommer att kunna bidra till en utveckling och därmed ännu bättre samklang.

Kommunen

På kommunnivå kan det handla om att skapa samklang med och mellan medborgare och givetvis mellan medarbetare i kommunens olika förvaltningar. När dissonans uppstår i någon verksamhet gäller det att vara lyhörd och uppfatta det i tid för att kunna göra tidiga insatser som kan återskapa den önskade klangbilden. Om våra medborgare uppfattar den kommunala organisationen och dess verksamhet som kompetent, likvärdig och tillgänglig så bidrar det till ökad tillit till den offentliga sektorn i stort. Och vi vet att det i sin tur leder till ökad tillit till din granne – vilket också skulle kunna uttryckas som en ökad samklang i samhället.

Staten

På den nationella nivån visade regeringsbildandet inledningsvis exempel både på en oroande dissonans mellan partier och partiföreträdare och senare på samklang mellan partier och partiföreträdare där dissonans under lång tid varit den allmänt rådande ljudbilden.

Nytta, nätverk och nöje

Vår ambition på Socialchefsdagarna 2019 är att ge dig riklig tillgång till våra tre honnörsord nytta, nätverk och nöje. Förutom dagsprogrammet kommer du som besöker Umeå i höst att kostnadsfritt kunna besöka Guitars The Museum – missa inte det! Fler tips om Umeå hittar du längre in i programmet.

Jag önskar dig varmt välkommen till Socialchefsdagarna 2019 den 25 till 27 september.

Lars Liljedahl
Ordförande FSS