Utställare

När vi träffas på Nolia i september kommer du i monterdelen att möta ett sextiotal företag och organisationer som är verksamma i direkt anslutning till socialtjänsten.

Monterdelen är öppen endast på onsdag och torsdag. Passa på att ställa frågor till någon av myndigheterna som finns på plats, träffa leverantörer och ideella organisationer för att diskutera produkter, tjänster eller metoder, och utnyttja specialerbjudanden som du bara kan få på en mässa!

Utställare i alfabetisk ordning

9Solutions 408

Abila Öppenvård 201

Akademikerförbundet SSR/Svensk Chefsförening 308

Alfagruppen 304

Alfa kommun & Landsting 313

Anonyma Alkoholister 434

Appva 204

Camanio Care 302

CGI 401-404

Cura Nord 312

Doro 315

Draftit 435

Edukey 309

Ensolution 214

Föreningen Sveriges socialchefer 307

Humana 316

ICA Banken 412

Infosoc Rättsdata 210

Inspektionen för vård och omsorg 305

IntraPhone 426

IRIS utvecklingscenter 430

Joliv 218

Jotib 410

Journal Digital 415

JP Infonet 200

Kommunförbundet Västernorrland 314

Ledarna inom vård och omsorg 301

Nationella skyddsinsatser 311

nxtME 437

Offentlig Säkerhet 300

Pampett 413

Phoniro 205

Pulsen Omsorg 400

PwC 216

Riksförbundet Attention Familjelyftet 421

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare 407

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 422

Sekoia 414

Skanska 318

Skyddsvärnet 406

Socialhögskolan, Lunds universitet 411

Socialstyrelsen 409

Sofrosyne 436

SSIL – För vård och omsorg 438

Statens institutionsstyrelse 310

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 317

Studiefrämjandet 423

Sveriges Fontänhus Riksförbund 417

Sveriges Kommuner och Landsting 405

Swedish Empowerment center 431

Swedlock 419

Telenta 203

Tieto Sweden 205

Time Care 217

Tjeders Industri 425

Tunstall 401-404

Umeå kommun 306

Ung Omsorg och Go Care 303

Vimpol System 420

Vision 202

Monterkarta

får du i ditt deltagarmaterial i september (eventapp och utskrift).