Seminarieöversikt

Eftermiddagsseminarierna hålls i fyra block. Välj ETT seminarium ur varje block när du anmäler dig. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså själv inte göra något andrahandsval.

Längst ned hittar du länkar för att ladda hem det fullständiga programmet och en sammanställning av alla seminarier.


Seminarieblock 1, onsdag kl. 14.00–14.50

1. Juridiska förändringar som påverkar socialtjänstens ekonomi 2018–2019
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare
Finn Kronsporre, juridisk rådgivare inom LSS, SoL, LVM
Båda från JP Infonet.

2. Chefsduellen – dilemman i social verksamhet OBS FULLBOKAT
Medverkar gör bland andra:
Lotta Ekstedt, moderator och chefredaktör för Chefen i Fokus
Elaine Eksvärd, retorikexpert och tävlingsledare
Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.

3. DIALOGEN
Stefan Österström, biträdande socialdirektör i Jönköpings kommun.

4. Kommunutredningen
Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen, Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.

5. Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län
Mia Nordlund, Malin Forslund, Arpad Andersson och Sara Thil, alla FoU-ledare i Jönköpings län.

6. Samverkan vid utskrivning från sjukhus OBS FULLBOKAT
Maj Rom, handläggare, Greger Bengtsson, handläggare och Emma Spak, samordnare för nära vård. Alla från Sveriges Kommuner och Landsting.

7. Agenda för integration: Från mottagandet av asylsökande till efter avslag eller bosättning och etablering OBS FULLBOKAT
Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Björn Andersson och Karin Perols, utredare avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Ove Ledin, handläggare avdelningen för vård och omsorg
Alla från Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 1 här.


SEMINARIEBLOCK 2, ONSDAG KL. 15.45–16.45

8. Kan den digitala medarbetaren möjliggöra en lyckad integration?
Ola Johnsson och Cecilia Lejon, rådgivare PwC.

9. LSS-utredningens analyser och förslag INSTÄLLT, se mer information här
Anders Viklund, huvudsekreterare.

10. Sveriges bästa verksamheter
Henrik Eriksson, tekn. dr, docent, Chalmers Tekniska Högskola.

11. Skola, vård, omsorg – och den psykiska ohälsan
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom bristyrken OBS FULLBOKAT
Maria Mindhammar, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen.

13. Människohandel för sexuella ändamål i Sverige – en lägesrapport OBS FULLBOKAT
Simon Häggström, kriminalinspektör vid Nationella operativa avdelningens (NOA) människohandelsgrupp, Polismyndigheten.

14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet OBS FULLBOKAT
Ingmar Skoog, professor, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 2 här.


SEMINARIEBLOCK 3, TORSDAG KL. 14.00–15.00

15. Nätdroger och nätdroghandel OBS FULLBOKAT
Niklas Lindroth, narkotikasamordnare, Polisen Alingsås.

16. Brister i övergångarna mellan vård och omsorg OBS FULLBOKAT
Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm
Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, reflekterar över Mats Tyrstrups tankar och förslag
Moderator: Anders Kandelin, IVO.

17. På spaning efter ett socialt hållbart samhälle
Camilla Blomqvist, socialchef och Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, båda från Stenungsunds kommun
Medverkar gör också projektledare för det regionala Vinnovaprojektet Social innovation i samhällsplanering, Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

18. Mer tid för barn och unga genom förenklad dokumentation OBS FULLBOKAT
Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga i den sociala barnavården, och Marta Nannskog, sakkunnig, båda från Sveriges Kommuner och Landsting
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

19. Välfärdsteknologi för framtidens omsorg och Artificiell intelligens – den nya superkraften
Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall, och Johan Lenander, Sales Director Tunstall, har båda lång erfarenhet inom välfärdsteknologi och trygghet. På ett enkelt vis åskådliggör de framtiden i seminariets första del Välfärdsteknologi för framtidens omsorg.
Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på CGI, är en inspirerande och kreativ funderare med 20 års erfarenhet av IT-branschen. Hans filosofi är att teknik är kul och skapar nya möjligheter, men människor är ännu roligare och viktigare! Han pratar om Artificiell intelligens – den nya superkraften.

20. The Job Shadow Day. Get involved, get working, get inclusive!
Desmond Balmer BA MA, Coordinator Day Services, St John of God community Services, Liffey Region.

21. Samverkan mot överskuldsättning
Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket och Jonas Skärström, Finansinspektionen.

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 3 här.


SEMINARIEBLOCK 4, torsdag KL. 15.30–16.30

22. Brobyggare bidrar till nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Lilia Lahmar och Mats Mikiver, Linköpings kommun
Anna Gärdegård och Kristin Marklund, projektledare vid Nordens Välfärdscentrum.

23. Hur kan socialtjänsten använda en forskare på bästa sätt?
Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete, Kommunförbundet, FoU Västernorrland.

24. EBP-resan. Då, nu och framåt OBS FULLBOKAT
Anna Lilja Qvarlander, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting, moderator
Harald Gegner, doktorand Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun
Sofia Lager Millton, teamchef, regional utvecklingsledare barn och unga, Region Jönköpings län
Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga, Sveriges Kommuner och Landsting
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved
Anneli Jäderland, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Wiberg, utredare Socialstyrelsen
Nicolina Fransson, forsknings- och utvecklingsstrateg, Kommunförbundet Skåne.

25. Vem är ansvarig när välfärdsteknologin inte fungerar? OBS FULLBOKAT
Jahn Sundin, expert inom välfärdsteknologi och produktägare på Tieto.
Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu kommun
Medverkar gör också representanter från SKL, Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten), Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet samt branschföreträdare.

26. Systematisk uppföljning för vård och omsorg av barn och unga OBS FULLBOKAT
Maria Branting och Peter Nilsson, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.

27. Tjänstedesign som verktyg för att skapa nya vägar till innovation i socialtjänsten
Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid Socialstyrelsen

28. Hur vi möter de kommande finansiella utmaningarna?
Annika Wallenskog, chefsekonom, och Roger Molin, analytiker, båda från Sveriges Kommuner och Landsting.

Läs de fullständiga seminariebeskrivningarna för block 4 här.


Här hämtar du programmet i sin helhet (seminariebeskrivningar ingår).

Här hämtar du en sammanställning över alla seminarier.