Utställare

Socialchefsdagarna är ett event där vi vill uppmuntra till möten. När vi träffas i höst på Elmia kommer du i mässdelen att möta många företag och organisationer som är verksamma i direkt anslutning till socialtjänsten.

Passa på att ställa frågor till någon av myndigheterna som finns på plats, träffa leverantörer och ideella organisationer för att diskutera produkter, tjänster eller metoder, och utnyttja specialerbjudanden som du bara kan få på en mässa.

Utställare i alfabetisk ordning

Agila C18

Akademikerförbundet SSR A21

Alfa kommun & Landsting B14

Anonyma Alkoholister A30

Appva B21

ASSA A8

BonCulina B11

BPSD-registret B18

Camanio Care C6

Caremore Vård och Behandling C4

CareOn C12

CGI A12–13 och A16–17

Cognati Kompetens C16

Contribe B2

Doro Care C20

Edukey C21.1 (vänster)

En bra plats A6

Ensolution C13

Forte B5

Föreningen Sveriges socialchefer A25

GoesArt C15.1 (vänster)

Gryning Vård A25.1

Humana A2

Hypergene C2

Hälsohögskolan i Jönköping A1

ICA Banken B13

Infosoc Rättsdata C11

Insatt C9

Inspektionen för vård och omsorg, IVO C17

IntraPhone B16

Jotib B9

Journal Digital B10

JP Infonet A5 och A9

Jönköpings kommun A24

Karnov Group C5

Komlitt Förlag C21.2 (höger)

Kommunal utveckling, Region Jönköpings län A28

Konsumentverket A4

Lunnagårds Sjukhem C1

Max Manus C8.2

Offentlig Måltid A10

Offentlig Säkerhet C10

Phoniro A26–27

Placeringsinfo.se A11

Positivum Vård & Behandling  B15

Prodiagnostics A25.2

Public Partner B20

Pulsen Omsorg A31

PwC A22–23

Qurelia C3.1 (vänster)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare A3

Rättsmedicinalverket C15.2 (höger)

Sanaqua Innovation B4

Sekoia C19

Senior Life B3

Sensec personlig säkerhet C3.2 (höger)

SKL Kommentus A19

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting A18

Skyddsvärnet A20

Socialstyrelsen A14–15

SSIL – För vård och omsorg A29

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU B5

Stiftelsen Dalahem B17

Studentlitteratur A7

Sverigehälsan C8.1 (vänster)

Swedlock B7

Teambo Konsult B1

Telenta B6

Tieto Sweden A26–27

Time Care (Allocate) C14

Tjeders Industri B12

Tunstall A12–13 och A16–17

Vectura Fastigheter B19

Vision C7

Monterkarta

håller på att uppdateras med de senaste ändringarna.