Förbokade hotell

Boende bokar du själv på något av följande hotell där vi har reserverat rum för Socialchefsdagarnas deltagare och utställare. Rummen är reserverade till 24 augusti.

I första hand gäller betalning på plats med kort, men vissa hotell kan erbjuda fakturering. Vid fakturering måste skriftligt underlag med korrekt fakturamottagare, organisationsnummer, fakturakod och referens lämnas en vecka före ankomstdag.

Priserna är angivna exkl. moms. Bokningskod, se nedan vid respektive hotell.

 • Gothia Towers Mässans Gata/Korsvägen
  Från 1 690 kr. Boka på booking.gothiatowers.com med bokningskod SOC300920. Vid fakturering tillkommer 75 kr.
 • Hotel Lorensberg, Berzeliigatan 15.
  Från 1 050 kr. Boka på 031-81 06 00, info@hotel-lorensberg.se eller hotel-lorensberg.se, ange bokningskod FSS20.
 • Hotel Onyxen Sten Sturegatan 23.
  Från 1 190 kr. Boka på info@hotelonyxen.se, ange bokningskod FSS20.
 • Scandic Opalen Sten Sturegatan 23.
  Från 1 295 kr.
 • Scandic Rubinen Kungsportsavenyn 24
  Från 1 473 kr.

Båda Scandichotellen bokas på scandichotels.com med bokningskod BFSS290920. Fakturaavgift 50 kr kan tillkomma.