Jönköping

Jönköping. För många en plats associerad med Vättern, kyrkor, tändstickor och HV71. Men också en välmående, växande och välkomnande regionstad. Varmt välkommen hit, till årets socialchefsdagar, årets viktigaste socialpolitiska möte.

Vy över Jönköping med kulturhuset Spira till höger i bild – kanske ses vi där på ”Kvällen före”? (foto: CC BY Peter Appelin).

Jönköping växer i en rasande takt. Med snart 140 000 invånare är vi landets nionde största arbetsmarknadsregion. Här finns ett brett, välmående näringsliv med en stark entreprenörsanda och innovativa lärosäten i form av Jönköping Universitys fyra fackhögskolor. Vi har bra skolor för våra yngsta och en god äldreomsorg av våra äldsta. Här finns också ett sällsynt starkt civilsamhälle i form av en rik flora av föreningar, samfund och organisationer som erbjuder gemenskap genom hela livet.

Som du ser finns det mycket för oss att vara stolta över. Men vi har också utmaningar. En växande befolkning ställer krav på kommunen. I debatten har mycket handlat om viktiga frågor som bostäder och verksamhetslokaler. Men för att kunna fortsätta att leverera välfärd av hög kvalitet står vi också inför stora utmaningar som kompetensförsörjning, integration och digitalisering, för att nämna några. Jag hoppas att dagarna i Jönköping blir ett bra tillfälle för att fortsätta socialtjänstens viktiga framtidsdiskussioner.

Återigen, varmt välkommen till Jönköping och Socialchefsdagarna 2018!

Andreas Sturesson (KD)
Ansvarigt kommunalråd, 
välfärdsfrågor Jönköpings kommun

När deltagarna lämnade 2017 års konferens fick de med sig varsin tändsticksask, för att hålla ljuset levande under året fram till Socialchefsdagarna 2018 i Jönköping (foto: Kerstin Öhman).